Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
3Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
4Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
5Sản xuất giày dép1520
6In ấn1811
7Dịch vụ liên quan đến in1812
8Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
9Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
10Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
11Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
12Xuất bản phần mềm5820
13Lập trình máy vi tính6201
14Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
15Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
16Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
17Cổng thông tin6312
18Quảng cáo7310
19Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HADEN ATHLETIC (Tên nước ngoài: HADEN ATHLETIC CORPORATION), Mã số thuế: 0316152619, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 125/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Tuấn Anh, Số điện thoại: 0908854989, Địa chỉ: 125/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HAI HAI BỐN

Mã số thuế: 0311383676

CÔNG TY CỔ PHẦN HAI CÁ

Mã số thuế: 0105206142

CÔNG TY CỔ PHẦN HAI ANH

Mã số thuế: 0315588025

CÔNG TY CỔ PHẦN HAHUCO

Mã số thuế: 0105858821

CÔNG TY CỔ PHẦN HAHA

Mã số thuế: 2600995985

CÔNG TY CỔ PHẦN HAGRO

Mã số thuế: 0313504333

CÔNG TY CỔ PHẦN HAGONA

Mã số thuế: 0315369263

CÔNG TY CỔ PHẦN HAGO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107395086

CÔNG TY CỔ PHẦN HAGITEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105877616

CÔNG TY CỔ PHẦN HAGI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105441890

CÔNG TY CỔ PHẦN HAFU-NET

Mã số thuế: 0106840471

CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX

Mã số thuế: 0700774016

CÔNG TY CỔ PHẦN HAFAMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108206662

CÔNG TY CỔ PHẦN HAFACO

Mã số thuế: 0313858798

CÔNG TY CỔ PHẦN HAELIM MOTOR

Mã số thuế: 0312151893

CÔNG TY CỔ PHẦN HAEDAP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107439752

CÔNG TY CỔ PHẦN HADY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103037511

CÔNG TY CỔ PHẦN HADUFUN

Mã số thuế: 0201986054

CÔNG TY CỔ PHẦN HADUCO HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109023816

CÔNG TY CỔ PHẦN HADTECH

Mã số thuế: 0108797528

CÔNG TY CỔ PHẦN HADICO

Mã số thuế: 0314225942

CÔNG TY CỔ PHẦN HADEX

Mã số thuế: 0105591832

Tìm thông tin Doanh nghiệp