Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
2Hoạt động sản xuất phim điện ảnh59111
3Hoạt động sản xuất phim video59112
4Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình59113
5Hoạt động hậu kỳ59120
6Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TXT (Tên nước ngoài: TXT MEDIA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316152577, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 41B Đường số 7, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Xuân Thủy

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TỐI ƯU

Mã số thuế: 0106456748

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TỎA

Mã số thuế: 0314709037

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TƯ DUY

Mã số thuế: 0105301759

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÝ HON

Mã số thuế: 3502339923

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÙNG CHI

Mã số thuế: 0316259425

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÍN GIA

Mã số thuế: 0108475658

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÌNH

Mã số thuế: 0314539963

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÂN PHONG

Mã số thuế: 0201632513

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÂN LINH

Mã số thuế: 0315834351

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÂN KỶ

Mã số thuế: 0313581881

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÂM TÍN

Mã số thuế: 0108034406

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÂM SÁNG

Mã số thuế: 0312222181

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÂM PHÁT

Mã số thuế: 0107485879

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÂM ANH

Mã số thuế: 0311860939

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÁO ĐỎ

Mã số thuế: 0106937064

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG T

Mã số thuế: 0104004083

Tìm thông tin Doanh nghiệp