Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
4Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
5Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
6Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
7Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
8Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
9Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
10Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỲNH NHƯ (Tên nước ngoài: QUYNH NHU MECHANICS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316152457, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1870/1/98/1A/10 Tỉnh lộ 10, Khu phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Minh Tuấn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SẢN XUẤT 298

Mã số thuế: 1801613218

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN TRẦN

Mã số thuế: 0315343360

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3702847882

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN THÔNG

Mã số thuế: 0401950658

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN LÂM

Mã số thuế: 3603232415

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN HOA

Mã số thuế: 0107836372

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN CƯỜNG

Mã số thuế: 0900984814

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 0312857093

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SÔNG PHAN

Mã số thuế: 2500649036

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SÔNG LA

Mã số thuế: 3002123348

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 0900730520

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SÁU NỤ

Mã số thuế: 2802901651

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SÁU HÒA

Mã số thuế: 1101792674

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SÀI GÒN CNC

Mã số thuế: 0313728005

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SUỐI TIÊN

Mã số thuế: 0314634078

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ STARTECHVN

Mã số thuế: 0315139012

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SPUTNIK

Mã số thuế: 2500502509

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SPC

Mã số thuế: 1101912854

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SOUTH VINA

Mã số thuế: 4201676204

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SONG TÝ

Mã số thuế: 0316193608

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SONG LƯƠNG

Mã số thuế: 1801630100

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SMK

Mã số thuế: 3702445171

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SMANS

Mã số thuế: 4601554634

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SKT

Mã số thuế: 0109173265

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SJ

Mã số thuế: 3702967548

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SINH THÁI

Mã số thuế: 0314114167

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SHUB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107282364

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SHU-PU

Mã số thuế: 0315667527

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SEAS

Mã số thuế: 3603401448

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SANYO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702212258

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SANTO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801298469

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SANG TRỌNG

Mã số thuế: 3702656888

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SANG HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 0312528878

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SAIKO

Mã số thuế: 0109511210

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ RED SUN

Mã số thuế: 0314527220

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỲNH QUÂN

Mã số thuế: 0315625245

Tìm thông tin Doanh nghiệp