Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình công ích khác4229
9Xây dựng công trình thủy4291
10Xây dựng công trình khai khoáng4292
11Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Phá dỡ4311
14Chuẩn bị mặt bằng4312
15Lắp đặt hệ thống điện4321
16Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
17Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
18Hoàn thiện công trình xây dựng4330
19Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
20Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
21Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN STARLAND (Tên nước ngoài: STARLAND REAL ESTATE INVESTMENT BROKER COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316152337, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 65 Lâm Quang Ky, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trung Hiếu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ANH THẢO

Mã số thuế: 0108062724

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ANH PHÚ

Mã số thuế: 0201765143

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ANATA

Mã số thuế: 0311835033

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG AN THÁI

Mã số thuế: 0106566483

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG AN THÀNH

Mã số thuế: 0313906515

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG AN PHÚ

Mã số thuế: 1001112195

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG AN PHÚC

Mã số thuế: 0316636546

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG AN NGUYÊN

Mã số thuế: 3801151535

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG AN LONG

Mã số thuế: 0313988229

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG AN HỒNG

Mã số thuế: 0201723753

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG AN BÌNH

Mã số thuế: 4400799698

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ADM

Mã số thuế: 0201965110

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ACE

Mã số thuế: 0106943773

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG 216A

Mã số thuế: 3702697683

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG - TĨNH GIA

Mã số thuế: 2802649931

Tìm thông tin Doanh nghiệp