Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan3211
2Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan3212
3Hoàn thiện công trình xây dựng4330
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
9Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
10Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN GOLD BRAND (Tên nước ngoài: GIA NGUYEN GOLD BRAND COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316152312, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 25-27-29 Đường số 5, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đình Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIA PHONG PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1702078739

CÔNG TY TNHH GIA PHONG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106029513

CÔNG TY TNHH GIA PHA

Mã số thuế: 0316096668

CÔNG TY TNHH GIA PHAN THỊNH

Mã số thuế: 4601131043

CÔNG TY TNHH GIA PHAN THÀNH NAM

Mã số thuế: 2301129811

CÔNG TY TNHH GIA PHAN SÀI GÒN

Mã số thuế: 0309738723

CÔNG TY TNHH GIA PHAM HD

Mã số thuế: 0801283984

CÔNG TY TNHH GIA PHA CO

Mã số thuế: 5801282570

CÔNG TY TNHH GIA NIÊN

Mã số thuế: 0201991992

CÔNG TY TNHH GIA NINH

Mã số thuế: 0107380516

CÔNG TY TNHH GIA NHỊ THẨM

Mã số thuế: 0202003317

CÔNG TY TNHH GIA NHẬT TÂN

Mã số thuế: 0316039116

CÔNG TY TNHH GIA NHẬT HOÀNG

Mã số thuế: 0312626240

CÔNG TY TNHH GIA NHẤT PHÁT

Mã số thuế: 0311117963

CÔNG TY TNHH GIA NHẤT HB

Mã số thuế: 5400494955

CÔNG TY TNHH GIA NHƯ NGỌC

Mã số thuế: 4400867926

CÔNG TY TNHH GIA NHÃ

Mã số thuế: 0310955352

CÔNG TY TNHH GIA NHÂN QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200709342

CÔNG TY TNHH GIA NHUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0104393468

CÔNG TY TNHH GIA NHIÊN (NTNN)

Mã số thuế: 0315665826

CÔNG TY TNHH GIA NHI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106189771

CÔNG TY TNHH GIA NGỌC THANH

Mã số thuế: 3603477951

CÔNG TY TNHH GIA NGÂN THỊNH

Mã số thuế: 0310486358

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 2901242706

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 2300599483

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 1701480243

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 1201034025

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 3501837771

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN VN

Mã số thuế: 0801280172

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102034091

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN V.N.R

Mã số thuế: 4101455716

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN UYỂN

Mã số thuế: 0314191161

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN UM VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502403872

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN TÍN

Mã số thuế: 4401024735

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN TPC

Mã số thuế: 1101908840

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN TB

Mã số thuế: 0310609708

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN QUY NHƠN

Mã số thuế: 4101536436

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN PHỔ YÊN

Mã số thuế: 4601333466

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN PHẠM

Mã số thuế: 3603408940

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN PACIFIC

Mã số thuế: 0107610791

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801433780

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN LONG AN

Mã số thuế: 1101823435

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701987072

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN ITC

Mã số thuế: 2300998865

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN IDC

Mã số thuế: 0312935030

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105220186

CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN HOLDING

Mã số thuế: 0315452056

Tìm thông tin Doanh nghiệp