Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP MẠNH CƯỜNG (Tên nước ngoài: MANH CUONG IRON STEEL LIMITED LIABILITY COMPANY), Mã số thuế: 0316152175, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại B12C/16A, Tổ 5, Ấp 2B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Thương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 5801388626

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP QUỐC HƯNG

Mã số thuế: 3603368092

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP QUÂN PHÁT

Mã số thuế: 1101895239

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP QUANG TRUNG

Mã số thuế: 0312256977

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP QUANG MINH

Mã số thuế: 0313613131

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP QUANG HƯỞNG

Mã số thuế: 0106434582

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP QUANG HANH

Mã số thuế: 3603563294

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHÚC ĐỨC

Mã số thuế: 3702849664

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 0315876496

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHÚC THÁI AN

Mã số thuế: 3702545190

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHÚ VINH

Mã số thuế: 0316482007

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHÚ LỢI

Mã số thuế: 0311089709

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 0316826681

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHÁT VINH

Mã số thuế: 0314103648

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHÁT TRÍ

Mã số thuế: 3702216171

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHÁT HƯNG

Mã số thuế: 0312810070

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHONG PHÚ

Mã số thuế: 2200788504

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHAN ANH

Mã số thuế: 3702673097

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0313157175

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC QUANG

Mã số thuế: 5801401891

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC PHÁT

Mã số thuế: 3702909722

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC MAI CHI

Mã số thuế: 2802427061

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGUYỄN HƯNG

Mã số thuế: 3702142508

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 3200707923

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 0315053277

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NG KHẢI ANH

Mã số thuế: 3502364140

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NAM ĐÌNH

Mã số thuế: 0313087591

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NAM VY

Mã số thuế: 0310001099

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NAM THUẬN

Mã số thuế: 3603453189

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NAM LONG

Mã số thuế: 4001181645

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP MẠNH PHÁT

Mã số thuế: 0313956555

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP MẠNH HƯƠNG

Mã số thuế: 0314539184

Tìm thông tin Doanh nghiệp