Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
2Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
3Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
4Xuất bản phần mềm5820
5Hoạt động viễn thông khác6190
6Lập trình máy vi tính6201
7Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
8Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
9Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
10Cổng thông tin6312
11Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
12Hoạt động tư vấn quản lý7020
13Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
14Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
15Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
16Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANSCENTER HCM (Tên nước ngoài: ANSCENTER HCM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316152094, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng 9.12, Tháp Orchid 1, 118, Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đào Trần Nguyên Bảo, Số điện thoại: 0911668889, Địa chỉ: Phòng 9.12, Tháp Orchid 1, 118, Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANTANA INVESTMENT HOLDINGS

Mã số thuế: 0315321381

CÔNG TY TNHH ANTAM HEALTH

Mã số thuế: 0316402153

CÔNG TY TNHH ANTAM HEALTH

Mã số thuế: 0316212096

CÔNG TY TNHH ANTAGO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108486321

CÔNG TY TNHH ANTAFOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109279818

CÔNG TY TNHH ANTAFAM

Mã số thuế: 0316176419

CÔNG TY TNHH ANTACO BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702990579

CÔNG TY TNHH ANTA6

Mã số thuế: 0313600904

CÔNG TY TNHH ANTA GROUP

Mã số thuế: 2301131578

CÔNG TY TNHH ANTA 9 FOOD

Mã số thuế: 2301148966

CÔNG TY TNHH ANT4

Mã số thuế: 2802200448

CÔNG TY TNHH ANT-TECH

Mã số thuế: 0314180642

CÔNG TY TNHH ANT-DI

Mã số thuế: 0315923361

CÔNG TY TNHH ANT(HN) - CHI NHÁNH THANH HÓA

Mã số thuế: 0800274232-001

CÔNG TY TNHH ANT(HN) - CHI NHÁNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 0800274232-002

CÔNG TY TNHH ANT'S FARM

Mã số thuế: 3401138064

CÔNG TY TNHH ANT WORK

Mã số thuế: 0700837996

CÔNG TY TNHH ANT WOOD

Mã số thuế: 3901280904

CÔNG TY TNHH ANT VINA

Mã số thuế: 0801145335

CÔNG TY TNHH ANT THÀNH NAM

Mã số thuế: 0109636474

CÔNG TY TNHH ANT TECH

Mã số thuế: 0315288374

CÔNG TY TNHH ANT STUDIO

Mã số thuế: 0107866786

CÔNG TY TNHH ANT SPORTS

Mã số thuế: 0316758505

CÔNG TY TNHH ANT SOFTWARE

Mã số thuế: 0109686186

CÔNG TY TNHH ANT SHELL

Mã số thuế: 1201651518

CÔNG TY TNHH ANT QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0107316912

CÔNG TY TNHH ANT PRINTING

Mã số thuế: 0315927447

CÔNG TY TNHH ANT PHARMA

Mã số thuế: 0316757149

CÔNG TY TNHH ANT PARTNER

Mã số thuế: 0316537383

CÔNG TY TNHH ANT HOSPITALITY SUPPLIES

Mã số thuế: 0315328877

CÔNG TY TNHH ANT GROUP VN

Mã số thuế: 0107615359

CÔNG TY TNHH ANT GOLD

Mã số thuế: 0315862535

CÔNG TY TNHH ANT GLOBAL

Mã số thuế: 0108908598

CÔNG TY TNHH ANT EXPRESS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109478531

CÔNG TY TNHH ANT BẢO PHÚ

Mã số thuế: 0314691118

CÔNG TY TNHH ANT ADVERTISING

Mã số thuế: 4201833626

CÔNG TY TNHH ANT (MV)

Mã số thuế: 4101393851

CÔNG TY TNHH ANS

Mã số thuế: 1001108199

CÔNG TY TNHH ANSWER BUDDY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108713704

CÔNG TY TNHH ANSUS

Mã số thuế: 0316149542

CÔNG TY TNHH ANSTAY

Mã số thuế: 0109542917

CÔNG TY TNHH ANSIPA

Mã số thuế: 0401556806

CÔNG TY TNHH ANSIM FOOD

Mã số thuế: 0109587900

CÔNG TY TNHH ANSHINDO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107323349

CÔNG TY TNHH ANSELM AND CLITUS

Mã số thuế: 0316197592

CÔNG TY TNHH ANSCHEL

Mã số thuế: 0315799770

Tìm thông tin Doanh nghiệp