Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Phá dỡ4311
6Chuẩn bị mặt bằng4312
7Lắp đặt hệ thống điện4321
8Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
9Hoàn thiện công trình xây dựng4330
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
13Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
14Vệ sinh chung nhà cửa8121

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC TÀI PHÁT, Mã số thuế: 0316152048, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 205/20/53/22e Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Ngọc Luận, Số điện thoại: 0976867056, Địa chỉ: 205/20/53/22e Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ƯU ĐÀM

Mã số thuế: 6400348427

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ƯU VIỆT

Mã số thuế: 0310853343

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC

Mã số thuế: 0108534984

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC ĐẠT

Mã số thuế: 0315404574

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC ĐẠI

Mã số thuế: 0901072024

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC ĐIỆP

Mã số thuế: 0201302385

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC ĐIỀN

Mã số thuế: 3502020799

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC Ý

Mã số thuế: 0312225457

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC YẾN

Mã số thuế: 0700526373

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC XUÂN

Mã số thuế: 2801960502

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC VĂN

Mã số thuế: 0312218178

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC VIỆT

Mã số thuế: 0312651222

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC VINH NT

Mã số thuế: 4201275883

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC UY

Mã số thuế: 6300336650

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC TÚ

Mã số thuế: 2700789915

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC TÌNH

Mã số thuế: 2802886636

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC TÁM

Mã số thuế: 2700898907

Tìm thông tin Doanh nghiệp