Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán buôn tổng hợp4690
3Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BEYOND ASTRO (Tên nước ngoài: BEYOND ASTRO COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316151823, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Regus Mê Linh Point, Lầu 6 & 7, Tòa Nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Số điện thoại: +84931140576, Địa chỉ: Regus Mê Linh Point, Lầu 6 & 7, Tòa Nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BGK VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500647705

CÔNG TY TNHH BGI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2400898381

CÔNG TY TNHH BGH

Mã số thuế: 5800943901

CÔNG TY TNHH BGF

Mã số thuế: 6001555005

CÔNG TY TNHH BGEN

Mã số thuế: 0315678293

CÔNG TY TNHH BGD VINA

Mã số thuế: 2300980882

CÔNG TY TNHH BGC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312984528

CÔNG TY TNHH BGC GROUP

Mã số thuế: 0402098098

CÔNG TY TNHH BG WORLD

Mã số thuế: 0311806699

CÔNG TY TNHH BG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500624049

CÔNG TY TNHH BG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108557822

CÔNG TY TNHH BG TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400861286

CÔNG TY TNHH BG SOLAR

Mã số thuế: 2400850566

CÔNG TY TNHH BG HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400448116

CÔNG TY TNHH BG AUTHENTIC

Mã số thuế: 0901038577

CÔNG TY TNHH BG ASIA

Mã số thuế: 0316801768

CÔNG TY TNHH BFS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105749075

CÔNG TY TNHH BFS HOÀNG THIÊN LONG

Mã số thuế: 5801285860

CÔNG TY TNHH BFOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109360829

CÔNG TY TNHH BFOOD KOREA

Mã số thuế: 0314150912

CÔNG TY TNHH BFIRM VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101938034

CÔNG TY TNHH BFG

Mã số thuế: 0315933521

CÔNG TY TNHH BFG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107631858

CÔNG TY TNHH BFC VẠN TƯỜNG

Mã số thuế: 4300788082

CÔNG TY TNHH BFC VIỆT SIN

Mã số thuế: 0313682110

CÔNG TY TNHH BFC VINA

Mã số thuế: 0107882178

CÔNG TY TNHH BFA

Mã số thuế: 0109131498

CÔNG TY TNHH BFAUDIOPRO

Mã số thuế: 2301031051

CÔNG TY TNHH BFAUDIO MIỀN NAM

Mã số thuế: 0313766829

CÔNG TY TNHH BF- AIR CONDITIONER

Mã số thuế: 2300983900

CÔNG TY TNHH BF ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801336748

CÔNG TY TNHH BF MEDIA

Mã số thuế: 0315112733

CÔNG TY TNHH BE

Mã số thuế: 0314292498

CÔNG TY TNHH BEZO VIET NAM

Mã số thuế: 0312313456

CÔNG TY TNHH BEYOU

Mã số thuế: 0315530427

CÔNG TY TNHH BEYOU GAMING

Mã số thuế: 0315738023

CÔNG TY TNHH BEYOSO

Mã số thuế: 0313918609

CÔNG TY TNHH BEYOO

Mã số thuế: 0315717305

CÔNG TY TNHH BEYONDEDGE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313414707

CÔNG TY TNHH BEYOND TRADING

Mã số thuế: 0315657977

CÔNG TY TNHH BEYOND TRADING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109256419

CÔNG TY TNHH BEYOND SUPREME 168

Mã số thuế: 0316133292

CÔNG TY TNHH BEYOND MEAT VIỆT MAM

Mã số thuế: 0315860312

CÔNG TY TNHH BEYOND DREAM STARTUP

Mã số thuế: 0316940754

CÔNG TY TNHH BEYOND COMMERCE

Mã số thuế: 0315693372

CÔNG TY TNHH BEYOND BORDERS

Mã số thuế: 0313434968

CÔNG TY TNHH BEYOND BEAUTY

Mã số thuế: 0313397667

Tìm thông tin Doanh nghiệp