Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
3Bán buôn xi măng46632
4Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
5Bán buôn kính xây dựng46634
6Bán buôn sơn, vécni46635
7Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
8Bán buôn đồ ngũ kim46637
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
10Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
11Hoạt động kiến trúc71101
12Hoạt động đo đạc bản đồ71102
13Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
14Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
15Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
16Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
17Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
18Quảng cáo73100
19Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
20Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
21Hoạt động nhiếp ảnh74200
22Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
23Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
24Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
25Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
26Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
27Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
28Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
29Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT KẾ MỚI (Tên nước ngoài: NEW ARCHITECTUCRE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316151679, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 12 Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Thị Ngọc Quỳnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp