Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2In ấn1811
3Dịch vụ liên quan đến in1812
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
6Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN ẤN RHINO TEE (Tên nước ngoài: RHINO TEE PRINT SERVICE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316151541, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 43/27 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đức Trường

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ INTERNET BON

Mã số thuế: 0313194378

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ INTERNET AN NA

Mã số thuế: 3702494651

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ INTERNET 992

Mã số thuế: 0312388405

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ INTERNET 93

Mã số thuế: 0312676403

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ INSAMI

Mã số thuế: 0316105489

Tìm thông tin Doanh nghiệp