Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Bán buôn đồ uống có cồn46331
3Bán buôn đồ uống không có cồn46332
4Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
7Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
8Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
9Dịch vụ ăn uống khác56290
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
11Quán rượu, bia, quầy bar56301
12Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
13Xuất bản sách58110
14Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
15Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
16Hoạt động xuất bản khác58190
17Xuất bản phần mềm58200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CAPONE'S (Tên nước ngoài: CAPONE'S COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316151453, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 8/13A Đường 49B, Khu phố 4, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Ngọc Hạnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CARBONEERING

Mã số thuế: 0314245868

CÔNG TY TNHH CARBON VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0901093313

CÔNG TY TNHH CARBON VENTURES

Mã số thuế: 0316766961

CÔNG TY TNHH CARBON QUANG MINH

Mã số thuế: 0108325980

CÔNG TY TNHH CARBOLINE VIỆT NAM

Mã số thuế: 3701990706

CÔNG TY TNHH CARBO OIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315644826

CÔNG TY TNHH CARA

Mã số thuế: 2500619218

CÔNG TY TNHH CARAVAN UZBEKISTAN

Mã số thuế: 3401202739

CÔNG TY TNHH CARAVA RESORT

Mã số thuế: 4201700062

CÔNG TY TNHH CARATS

Mã số thuế: 0316823144

CÔNG TY TNHH CARAT VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201546741

CÔNG TY TNHH CARAMEL

Mã số thuế: 0316811332

CÔNG TY TNHH CARAMELOS EURO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106862468

CÔNG TY TNHH CARAMBOLA

Mã số thuế: 0315153144

CÔNG TY TNHH CARALL

Mã số thuế: 4201455332

CÔNG TY TNHH CARAFINA

Mã số thuế: 0107601074

CÔNG TY TNHH CARACOLI ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0401542289

CÔNG TY TNHH CARACOLI CRC

Mã số thuế: 0401538571

CÔNG TY TNHH CARA HOUSE

Mã số thuế: 0314745532

CÔNG TY TNHH CARA FARM VIỆT NAM

Mã số thuế: 5600327045

CÔNG TY TNHH CAR THANH BẢO

Mã số thuế: 0315776163

CÔNG TY TNHH CAR SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314142950

CÔNG TY TNHH CAR SPA HÀ LINH

Mã số thuế: 6001682130

CÔNG TY TNHH CAR POST

Mã số thuế: 0107496415

CÔNG TY TNHH CAR LINK

Mã số thuế: 0107861516

CÔNG TY TNHH CAR LAND VINA

Mã số thuế: 3603272111

CÔNG TY TNHH CAR INTERNATIONAL

Mã số thuế: 3702672488

CÔNG TY TNHH CAR GO BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702912059

CÔNG TY TNHH CAR DESIGN

Mã số thuế: 0316034809

CÔNG TY TNHH CAR CARE PRO

Mã số thuế: 0109025235

CÔNG TY TNHH CAR CARE PRO HOÀ THUẬN

Mã số thuế: 0316575438

CÔNG TY TNHH CAR ACCESSORIES

Mã số thuế: 0316618554

CÔNG TY TNHH CAPTEMP

Mã số thuế: 0316232462

CÔNG TY TNHH CAPTCHA

Mã số thuế: 0313580327

CÔNG TY TNHH CAPTAIN JACKS

Mã số thuế: 0201973457

CÔNG TY TNHH CAPTAIN INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0315548086

CÔNG TY TNHH CAPTAIN GYM - FITNESS

Mã số thuế: 0315835972

CÔNG TY TNHH CAPTAIN GEN

Mã số thuế: 0316137699

CÔNG TY TNHH CAPTAIN FILMS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109197516

CÔNG TY TNHH CAPTAIN BIỂN XANH

Mã số thuế: 0314669923

CÔNG TY TNHH CAPSTONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109597909

CÔNG TY TNHH CAPSTONE VENTURES

Mã số thuế: 0105414199

CÔNG TY TNHH CAPSTONE HS INC

Mã số thuế: 3702846367

CÔNG TY TNHH CAPROMOS LA GROUP

Mã số thuế: 1101913583

CÔNG TY TNHH CAPPUCCINO

Mã số thuế: 0311448355

CÔNG TY TNHH CAPOT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315443559

Tìm thông tin Doanh nghiệp