Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
4Giáo dục nghề nghiệp8532
5Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620
6Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu8699
7Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9610
8Cắt tóc, làm đầu, gội đầu9631
9Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TMDV LONG LY (Tên nước ngoài: TMDV LONG LY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316151446, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 40 Hoa Sứ, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Thúy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TMDV MINH GIA CÁT

Mã số thuế: 0402064067

CÔNG TY TNHH TMDV MINH DŨNG

Mã số thuế: 6001722633

CÔNG TY TNHH TMDV MINH CHÂU

Mã số thuế: 6001686449

CÔNG TY TNHH TMDV MINH CHÂU

Mã số thuế: 0108061375

CÔNG TY TNHH TMDV MINH ANH

Mã số thuế: 6001683977

CÔNG TY TNHH TMDV MINH ANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109338527

CÔNG TY TNHH TMDV MINH ANH PHÁT

Mã số thuế: 3502390398

CÔNG TY TNHH TMDV MINH - THÚY

Mã số thuế: 4001189933

CÔNG TY TNHH TMDV MI AN

Mã số thuế: 0315299760

CÔNG TY TNHH TMDV MAY THẢO LINH

Mã số thuế: 0316101942

CÔNG TY TNHH TMDV MAI VÂN

Mã số thuế: 4201757460

CÔNG TY TNHH TMDV MAI THỊ

Mã số thuế: 3702800901

CÔNG TY TNHH TMDV MAI THÀNH

Mã số thuế: 2802662562

CÔNG TY TNHH TMDV MAI NGỌC

Mã số thuế: 0316420473

CÔNG TY TNHH TMDV MAI NGUYỄN

Mã số thuế: 3401147157

CÔNG TY TNHH TMDV MAI LINH CHI

Mã số thuế: 2802547383

CÔNG TY TNHH TMDV MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 0700851863

CÔNG TY TNHH TMDV MAI HÀ

Mã số thuế: 2802810429

CÔNG TY TNHH TMDV MAI AN

Mã số thuế: 0315272991

CÔNG TY TNHH TMDV MAI ANH

Mã số thuế: 2802676639

CÔNG TY TNHH TMDV LỬA VIỆT

Mã số thuế: 0316285707

CÔNG TY TNHH TMDV LỢI TÍN

Mã số thuế: 0315583161

CÔNG TY TNHH TMDV LỢI THIÊN

Mã số thuế: 4201768173

CÔNG TY TNHH TMDV LỘC THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3301610004

CÔNG TY TNHH TMDV LỘC PHÁT

Mã số thuế: 3702532152

CÔNG TY TNHH TMDV LỐP XE TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 1201577790

CÔNG TY TNHH TMDV LỐP XE THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 3603803316

CÔNG TY TNHH TMDV LẬP THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3901292346

CÔNG TY TNHH TMDV LƯƠNG VIỆT ĐOÀN

Mã số thuế: 2300949258

CÔNG TY TNHH TMDV LƯƠNG GIA

Mã số thuế: 0316735392

CÔNG TY TNHH TMDV LĨNH HƯƠNG GIA

Mã số thuế: 0401990322

CÔNG TY TNHH TMDV LÊ SĨ CƯỜNG

Mã số thuế: 2802661791

CÔNG TY TNHH TMDV LÊ NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 6001665551

CÔNG TY TNHH TMDV LÊ HẢI

Mã số thuế: 0316267747

CÔNG TY TNHH TMDV LÊ GIA

Mã số thuế: 6001701217

CÔNG TY TNHH TMDV LÊ GIA PHÁT

Mã số thuế: 0316226691

CÔNG TY TNHH TMDV LÊ DŨNG

Mã số thuế: 4201731102

CÔNG TY TNHH TMDV LÂN KHÁNH

Mã số thuế: 0316661158

CÔNG TY TNHH TMDV LÂM HẢI

Mã số thuế: 6001683046

CÔNG TY TNHH TMDV LUCY HOUSE

Mã số thuế: 0316431958

CÔNG TY TNHH TMDV LOOK

Mã số thuế: 0401661127

CÔNG TY TNHH TMDV LONG THỊNH

Mã số thuế: 0316371025

CÔNG TY TNHH TMDV LONG SƠN

Mã số thuế: 2902086464

Tìm thông tin Doanh nghiệp