Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất đồ chơi, trò chơi3240
2Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
3Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
4Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
5Xuất bản phần mềm5820
6Hoạt động viễn thông có dây6110
7Hoạt động viễn thông không dây6120
8Hoạt động viễn thông khác6190
9Lập trình máy vi tính6201
10Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
11Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
12Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
13Cổng thông tin6312
14Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
15Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
16Hoạt động tư vấn quản lý7020
17Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên7211
18Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7212
19Quảng cáo7310
20Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
21Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
22Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
23Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DEFI (Tên nước ngoài: DEFI TECHNOLOGY SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0316151118, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 23-25 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thanh Tuấn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp