Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
2Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ BIỂN NHỚ, Mã số thuế: 0316150675, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1231 Nguyễn Thị Định, Khu phố 3, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Hoàng Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ phục vụ đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ GHI TA

Mã số thuế: 3603019172

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ CÓC

Mã số thuế: 0313017428

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ CHẬM

Mã số thuế: 0312746523

Tìm thông tin Doanh nghiệp