Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SB SPACE 65 (Tên nước ngoài: SB SPACE 65 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0316150139, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Duy Quang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SG CITY

Mã số thuế: 0314589876

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SETFIL

Mã số thuế: 0107975785

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SERENITY

Mã số thuế: 3502421310

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SEREK

Mã số thuế: 0315992118

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SENSES

Mã số thuế: 0109546929

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SEN TA

Mã số thuế: 0310876164

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SEE

Mã số thuế: 0105756114

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SEA

Mã số thuế: 0314688355

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SEAVIEW

Mã số thuế: 0109134499

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SEAGULL

Mã số thuế: 0313429421

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SD GROUP

Mã số thuế: 0109478757

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SCOM

Mã số thuế: 0108632438

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SCN

Mã số thuế: 0107014252

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SCC

Mã số thuế: 0314374743

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SCC (NT)

Mã số thuế: 0316062235

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SCAPITAL

Mã số thuế: 0315125700

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SC GROUP

Mã số thuế: 0315736756

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SB

Mã số thuế: 0105937329

Tìm thông tin Doanh nghiệp