Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
4Vận tải hàng hóa đường sắt4912
5Vận tải hành khách đường bộ khác4932
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
8Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
9Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
10Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DAMOA (Tên nước ngoài: DAMOA CO.,LTD), Mã số thuế: 0316149944, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 16/11D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thanh Trang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DANAFLOOR

Mã số thuế: 0402042930

CÔNG TY TNHH DANAFI

Mã số thuế: 0402104841

CÔNG TY TNHH DANADOOR

Mã số thuế: 0401674334

CÔNG TY TNHH DANACOM

Mã số thuế: 0312143469

CÔNG TY TNHH DANACO ĐÀ THÀNH

Mã số thuế: 0401826851

CÔNG TY TNHH DANACAM

Mã số thuế: 0402053971

CÔNG TY TNHH DANACAD

Mã số thuế: 0401618555

CÔNG TY TNHH DANABAY

Mã số thuế: 0401689612

CÔNG TY TNHH DANA WOGREEN

Mã số thuế: 0402061644

CÔNG TY TNHH DANA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313786310

CÔNG TY TNHH DANA VISION

Mã số thuế: 0401904997

CÔNG TY TNHH DANA VINA

Mã số thuế: 0401816035

CÔNG TY TNHH DANA TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0401959523

CÔNG TY TNHH DANA THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 0401991848

CÔNG TY TNHH DANA STONE

Mã số thuế: 0401652450

CÔNG TY TNHH DANA SPEED

Mã số thuế: 0402053594

CÔNG TY TNHH DANA SAFETY

Mã số thuế: 0402059532

CÔNG TY TNHH DANA ROSE

Mã số thuế: 0401939485

CÔNG TY TNHH DANA PLYWOOD

Mã số thuế: 4001126210

CÔNG TY TNHH DANA PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0401419542

CÔNG TY TNHH DANA NÔNG NGƯ

Mã số thuế: 0401585268

CÔNG TY TNHH DANA NHẬT MINH

Mã số thuế: 0401687171

CÔNG TY TNHH DANA MINH TUẤN

Mã số thuế: 0401594569

CÔNG TY TNHH DANA LAUNDRY

Mã số thuế: 0401871910

CÔNG TY TNHH DANA INTERNATIONNAL

Mã số thuế: 3702656510

CÔNG TY TNHH DANA INDECONS

Mã số thuế: 0401931912

CÔNG TY TNHH DANA HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 0401472218

CÔNG TY TNHH DANA HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0401812425

CÔNG TY TNHH DANA HOUSE

Mã số thuế: 0401853693

CÔNG TY TNHH DANA GOLD DREAM

Mã số thuế: 0402072646

CÔNG TY TNHH DANA FRESHFOOD

Mã số thuế: 4001127052

CÔNG TY TNHH DANA FINE FOODS

Mã số thuế: 0402043846

CÔNG TY TNHH DANA DŨNG

Mã số thuế: 0401965171

CÔNG TY TNHH DANA DLC

Mã số thuế: 0402050723

CÔNG TY TNHH DANA DENTAL CLINIC & SPA

Mã số thuế: 2802936365

CÔNG TY TNHH DANA DANG

Mã số thuế: 0401672746

CÔNG TY TNHH DANA CITIZENS

Mã số thuế: 0401621942

CÔNG TY TNHH DANA AUTO

Mã số thuế: 0402017349

CÔNG TY TNHH DANA ART

Mã số thuế: 0401438496

CÔNG TY TNHH DAN TI - CHI NHÁNH CẦN THƠ

Mã số thuế: 0303402572-010

CÔNG TY TNHH DAN SPA & NAIL

Mã số thuế: 0315671273

CÔNG TY TNHH DAN MY K BEAUTY SPA

Mã số thuế: 0314488797

CÔNG TY TNHH DAN LIAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3502323112

CÔNG TY TNHH DAN GROUP

Mã số thuế: 0315107444

CÔNG TY TNHH DAN EXPRESS

Mã số thuế: 0315155582

CÔNG TY TNHH DAN CRAF

Mã số thuế: 0316938240

CÔNG TY TNHH DAN BEAUTY

Mã số thuế: 0316351773

CÔNG TY TNHH DAMY SAI GON

Mã số thuế: 0107896558

CÔNG TY TNHH DAMSEL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106564408

CÔNG TY TNHH DAMSAN GROUP

Mã số thuế: 0314759870

Tìm thông tin Doanh nghiệp