Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
4Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
5Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
6Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
7Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SAO XẸT (Tên nước ngoài: SAO XET COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316149863, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Chí Thiện

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SAPPHIRE GYM & YOGA

Mã số thuế: 0315865494

CÔNG TY TNHH SAPPHIRE AGRICULTURE

Mã số thuế: 3702855731

CÔNG TY TNHH SAPOVI

Mã số thuế: 4201700150

CÔNG TY TNHH SAPOTA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314426060

CÔNG TY TNHH SAPOMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106514598

CÔNG TY TNHH SAPO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109162337

CÔNG TY TNHH SAPO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107390232

CÔNG TY TNHH SAPKTV

Mã số thuế: 0201630481

CÔNG TY TNHH SAPINA VIETNAM

Mã số thuế: 0106714156

CÔNG TY TNHH SAPIAI

Mã số thuế: 0315342399

CÔNG TY TNHH SAPHIRE

Mã số thuế: 0316063165

CÔNG TY TNHH SAPHIA

Mã số thuế: 1601495334

CÔNG TY TNHH SAPHENIX

Mã số thuế: 2100627976

CÔNG TY TNHH SAPHATO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107477532

CÔNG TY TNHH SAPHAM

Mã số thuế: 0109408478

CÔNG TY TNHH SAPECO

Mã số thuế: 0316756233

CÔNG TY TNHH SAPAWI

Mã số thuế: 1602129845

CÔNG TY TNHH SAPASOFT

Mã số thuế: 0314434632

CÔNG TY TNHH SAPANAPRO

Mã số thuế: 5300795980

CÔNG TY TNHH SAPAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109513257

CÔNG TY TNHH SAPAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109335244

CÔNG TY TNHH SAPA THALE

Mã số thuế: 0313493321

CÔNG TY TNHH SAPA NHP LA PHÙ

Mã số thuế: 0108483426

CÔNG TY TNHH SAPA LOGISTICS

Mã số thuế: 6200000128

CÔNG TY TNHH SAPA COFFEE

Mã số thuế: 0315564176

CÔNG TY TNHH SAP GROUP

Mã số thuế: 0108738000

CÔNG TY TNHH SAOVINA TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0108864125

CÔNG TY TNHH SAOVIHA

Mã số thuế: 4601303616

CÔNG TY TNHH SAOVIET CSV

Mã số thuế: 0109632430

CÔNG TY TNHH SAOTA ART

Mã số thuế: 0401537144

CÔNG TY TNHH SAONAM

Mã số thuế: 0105027263

CÔNG TY TNHH SAOHOA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109136048

CÔNG TY TNHH SAO ĐỨC

Mã số thuế: 0310073417

CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108182549

CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ THANH NIÊN

Mã số thuế: 0312684919

CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201705984

CÔNG TY TNHH SAO ĐẠI HÙNG

Mã số thuế: 0305853411

CÔNG TY TNHH SAO ĐÔNG NAM PHÁT

Mã số thuế: 3603076237

CÔNG TY TNHH SAO ĐÊM BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702826272

CÔNG TY TNHH SAO ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0401966182

CÔNG TY TNHH SAO ĐIỀN

Mã số thuế: 0316048745

CÔNG TY TNHH SAO ÁNH VIỆT

Mã số thuế: 3603243449

CÔNG TY TNHH SAO ÁNH MAI

Mã số thuế: 0311852952

CÔNG TY TNHH SAO ÁNH KIM

Mã số thuế: 4201633296

CÔNG TY TNHH SAO XỨ THANH

Mã số thuế: 0107617067

Tìm thông tin Doanh nghiệp