Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
2Hoạt động tư vấn quản lý7020
3Quảng cáo7310
4Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
5Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LONDON CAPITAL VIỆT NAM (Tên nước ngoài: LONDON CAPITAL VIETNAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316149824, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Viết Mỹ, Số điện thoại: 0915465611, Địa chỉ: Tầng 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LONG BẢO THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0106824825

CÔNG TY TNHH LONG BẢO NGỌC

Mã số thuế: 3701865529

CÔNG TY TNHH LONG BẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 0106904005

CÔNG TY TNHH LONG BẢO KHANG

Mã số thuế: 0313241194

CÔNG TY TNHH LONG BẢO HƯNG

Mã số thuế: 0402072075

CÔNG TY TNHH LONG BẢO CHÂU

Mã số thuế: 3702187964

CÔNG TY TNHH LONG BÍCH TEA

Mã số thuế: 0106665484

CÔNG TY TNHH LONG BÌNH ĐẠT

Mã số thuế: 0310605005

CÔNG TY TNHH LONG BÌNH THỊNH

Mã số thuế: 3603359147

CÔNG TY TNHH LONG BÌNH THIÊN ĐẠT

Mã số thuế: 1101939020

CÔNG TY TNHH LONG BÌNH SÔNG CÔNG

Mã số thuế: 4601164377

CÔNG TY TNHH LONG BÌNH HSO

Mã số thuế: 3001901115

CÔNG TY TNHH LONG BÌNH GIA

Mã số thuế: 0310157843

CÔNG TY TNHH LONG BÌNH ELECTRONICS

Mã số thuế: 5400507442

CÔNG TY TNHH LONG BÌNH AN NB

Mã số thuế: 2700901250

CÔNG TY TNHH LONG BÌNH AD

Mã số thuế: 5801348655

CÔNG TY TNHH LONG BÁCH

Mã số thuế: 0104680102

CÔNG TY TNHH LONG BÁCH

Mã số thuế: 0102045561

CÔNG TY TNHH LONG BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 3701775191

CÔNG TY TNHH LONG BIÊN

Mã số thuế: 2500422684

CÔNG TY TNHH LONG BIÊN ĐĂNG HUY

Mã số thuế: 0109373923

CÔNG TY TNHH LONG BIÊN TRAVEL

Mã số thuế: 0311002948

CÔNG TY TNHH LONG BEACH HỒ TRÀM

Mã số thuế: 0316096971

CÔNG TY TNHH LONG BEACH GLOBAL

Mã số thuế: 0314284144

CÔNG TY TNHH LONG BAO THIÊN

Mã số thuế: 3702716248

CÔNG TY TNHH LONG BANG SUYUN

Mã số thuế: 2301144111

CÔNG TY TNHH LONG ANH VINH

Mã số thuế: 1702209029

CÔNG TY TNHH LONG ANH PHÁT

Mã số thuế: 3603041361

CÔNG TY TNHH LONG ANH KHANG

Mã số thuế: 3603087905

CÔNG TY TNHH LONG ANH HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801141997

CÔNG TY TNHH LONG ANH DƯƠNG

Mã số thuế: 2802420115

CÔNG TY TNHH LONG ANH - NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802276461

CÔNG TY TNHH LONG AN TOYS

Mã số thuế: 1101942217

CÔNG TY TNHH LONG AN PHÁT

Mã số thuế: 2901568810

CÔNG TY TNHH LONG AN NT

Mã số thuế: 0315786531

CÔNG TY TNHH LONG AN GWFNV

Mã số thuế: 1101831482

CÔNG TY TNHH LONG AN DƯƠNG

Mã số thuế: 2901855653

CÔNG TY TNHH LONG AN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800883175

CÔNG TY TNHH LONG AN BÌNH

Mã số thuế: 3901221680

CÔNG TY TNHH LONG 79

Mã số thuế: 5801249541

CÔNG TY TNHH LONESTAR ENTERTAIMENT

Mã số thuế: 0401911137

CÔNG TY TNHH LONDONEXPORTVN

Mã số thuế: 0312290086

CÔNG TY TNHH LONDON UNI

Mã số thuế: 0105154222

CÔNG TY TNHH LONDON SALES

Mã số thuế: 0313528574

CÔNG TY TNHH LONDON PLASTICS VN

Mã số thuế: 0106027234

Tìm thông tin Doanh nghiệp