Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013
2Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
3Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
4Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
5Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG NHỰA VIỆT THÁI, Mã số thuế: 0316149662, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại A6/13 Khu Phố 8, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hữu Nhân, Số điện thoại: 0915051396, Địa chỉ: A6/13 Khu Phố 8, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA HÂN

Mã số thuế: 0313825908

Tìm thông tin Doanh nghiệp