Ngành nghề kinh doanh

1Cổng thông tin6312
2Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
3Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
4Hoạt động tư vấn quản lý7020
5Quảng cáo7310
6Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
8Hoạt động nhiếp ảnh7420
9Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HẢI TÙNG (Tên nước ngoài: PHUC HAI TUNG JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0316149422, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 147 Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Thanh Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC MINH KHOA

Mã số thuế: 0402091896

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC MINH GIANG

Mã số thuế: 0201403866

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC

Mã số thuế: 6200044904

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC TÀI

Mã số thuế: 3301256522

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH

Mã số thuế: 2901907446

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC 999

Mã số thuế: 2802743370

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LẠC

Mã số thuế: 0107396717

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LẠC HOME

Mã số thuế: 6001661243

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LẠC AN

Mã số thuế: 2901888169

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LÂM ĐÔNG

Mã số thuế: 3702492975

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LÂM MÔN

Mã số thuế: 0401828104

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LÂM GIA

Mã số thuế: 0401756918

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG

Mã số thuế: 0800858647

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG

Mã số thuế: 0103001780

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG VÂN

Mã số thuế: 1101786462

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HƯNG

Mã số thuế: 0313411061

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

Mã số thuế: 0316871719

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG DEPOT

Mã số thuế: 0314329652

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG BÌNH

Mã số thuế: 0313866541

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LIÊN ĐIỀN

Mã số thuế: 0106075090

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC KIÊN PHÁT

Mã số thuế: 0402051910

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC KIM PHÚ

Mã số thuế: 0601034557

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC KHANG STAR

Mã số thuế: 4401070675

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC KHANG NINH

Mã số thuế: 0310859472

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC KHANG CHÍ

Mã số thuế: 1702059743

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HẰNG PHÁT

Mã số thuế: 2802566202

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HẢI VN

Mã số thuế: 0801175812

Tìm thông tin Doanh nghiệp