Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
2Chế biến và đóng hộp thịt10101
3Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác10109
4Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
5Chế biến và đóng hộp thuỷ sản10201
6Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh10202
7Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô10203
8Chế biến và bảo quản nước mắm10204
9Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác10209
10Chế biến và bảo quản rau quả1030
11Chế biến và đóng hộp rau quả10301
12Chế biến và bảo quản rau quả khác10309
13Bán buôn thực phẩm4632
14Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
15Bán buôn thủy sản46322
16Bán buôn rau, quả46323
17Bán buôn cà phê46324
18Bán buôn chè46325
19Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
20Bán buôn thực phẩm khác46329
21Bán buôn đồ uống4633
22Bán buôn đồ uống có cồn46331
23Bán buôn đồ uống không có cồn46332
24Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
25Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
26Bán buôn vải46411
27Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
28Bán buôn hàng may mặc46413
29Bán buôn giày dép46414
30Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
31Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
32Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
33Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
34Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
35Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
36Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
37Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
38Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
39Bán buôn xi măng46632
40Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
41Bán buôn kính xây dựng46634
42Bán buôn sơn, vécni46635
43Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
44Bán buôn đồ ngũ kim46637
45Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
46Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
47Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
48Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
49Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
50Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
51Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
52Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
53Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
54Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
55Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
56Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
57Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
58Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
59Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
60Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
61Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
62Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
63Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
64Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
65Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
66Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
67Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
68Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
69Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
70Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
71Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
72Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ47811
73Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ47812
74Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ47813
75Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ47814
76Vận tải hành khách đường bộ khác4932
77Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
78Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
79Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
80Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
81Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
82Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
83Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
84Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
85Vận tải đường ống49400
86Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
87Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
88Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
89Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
90Dịch vụ ăn uống khác56290
91Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
92Quán rượu, bia, quầy bar56301
93Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
94Xuất bản sách58110
95Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
96Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
97Hoạt động xuất bản khác58190
98Xuất bản phần mềm58200
99Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
100Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
101Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
102Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
103Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
104Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
105Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
106Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PI PHARMA (Tên nước ngoài: PI PHARMA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316149246, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 15 Đường Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Vinh Hiển

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PICON VIETNAM

Mã số thuế: 0108281677

CÔNG TY TNHH PICOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312997453

CÔNG TY TNHH PICOBIT

Mã số thuế: 0109125776

CÔNG TY TNHH PICO LAND

Mã số thuế: 0315112638

CÔNG TY TNHH PICO LAND QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001225596

CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107735494

CÔNG TY TNHH PICO HIGH TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109353807

CÔNG TY TNHH PICNIC VINA

Mã số thuế: 0314017438

CÔNG TY TNHH PICKY BUG

Mã số thuế: 0313462531

CÔNG TY TNHH PICKUPP

Mã số thuế: 0315509249

CÔNG TY TNHH PICK AND DROP

Mã số thuế: 0315316906

CÔNG TY TNHH PICEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108487558

CÔNG TY TNHH PICCOLO MEDIA

Mã số thuế: 0314296213

CÔNG TY TNHH PICAT

Mã số thuế: 0314333426

CÔNG TY TNHH PICASSO

Mã số thuế: 0314368570

CÔNG TY TNHH PICASE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106522359

CÔNG TY TNHH PICARE VIET NAM

Mã số thuế: 0315127257

CÔNG TY TNHH PICANTO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313108837

CÔNG TY TNHH PIC EVENTS

Mã số thuế: 0315410352

CÔNG TY TNHH PIBS VINA

Mã số thuế: 0107560276

CÔNG TY TNHH PIBS VINA

Mã số thuế: 0106995771

CÔNG TY TNHH PIBOOK

Mã số thuế: 0105990058

CÔNG TY TNHH PIBALY

Mã số thuế: 4300806447

CÔNG TY TNHH PIANTA

Mã số thuế: 5702030269

CÔNG TY TNHH PIANOHOLICS

Mã số thuế: 0313961890

CÔNG TY TNHH PIANO THIÊN ÂN MARIA

Mã số thuế: 0316489443

CÔNG TY TNHH PIANO SUN

Mã số thuế: 0109579515

CÔNG TY TNHH PIANO PLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107779558

CÔNG TY TNHH PIANO NGUYỄN HƯỜNG

Mã số thuế: 0201815732

CÔNG TY TNHH PIANO LISZT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108623419

CÔNG TY TNHH PIANO HOUSE

Mã số thuế: 0316064899

CÔNG TY TNHH PIANO FORTE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315518395

CÔNG TY TNHH PIANO FINGERS

Mã số thuế: 0315275625

CÔNG TY TNHH PIANO DIỆP ANH

Mã số thuế: 0105228844

CÔNG TY TNHH PIANO BECHSTEIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315079719

CÔNG TY TNHH PIANA

Mã số thuế: 0316520799

CÔNG TY TNHH PIA VIETNAM

Mã số thuế: 0313070830

CÔNG TY TNHH PIA TECH

Mã số thuế: 2301129522

CÔNG TY TNHH PI6

Mã số thuế: 0107385377

CÔNG TY TNHH PI.EXCHANGE VIETNAM

Mã số thuế: 0314570804

CÔNG TY TNHH PI-TECHNIQUE

Mã số thuế: 2301138679

CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200701054

CÔNG TY TNHH PI TEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314171969

CÔNG TY TNHH PI TECH VINA

Mã số thuế: 2301098539

CÔNG TY TNHH PI PRODUCTION

Mã số thuế: 0315870303

CÔNG TY TNHH PI PLUS

Mã số thuế: 0316334993

Tìm thông tin Doanh nghiệp