Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Bán buôn đồ uống có cồn46331
3Bán buôn đồ uống không có cồn46332
4Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
5Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
6Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
7Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
8Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
9Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
10Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
11Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
12Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
13Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
14Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
15Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
16Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
17Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
18Dịch vụ ăn uống khác56290
19Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
20Quán rượu, bia, quầy bar56301
21Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
22Xuất bản sách58110
23Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
24Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
25Hoạt động xuất bản khác58190
26Xuất bản phần mềm58200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH EM BẢY PHƯƠNG NHI, Mã số thuế: 0316148549, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 80/1 Đường Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Đình Thành Công

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH EMC THANH SƠN

Mã số thuế: 2601039661

CÔNG TY TNHH EMC PNEUMATICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314366862

CÔNG TY TNHH EMC PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601002679

CÔNG TY TNHH EMC INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0315621924

CÔNG TY TNHH EMC GLOBAL

Mã số thuế: 2600970532

CÔNG TY TNHH EMBOSSA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0800994914

CÔNG TY TNHH EMBER SPIRIT

Mã số thuế: 0314596633

CÔNG TY TNHH EMBER BEAUTY & SPA

Mã số thuế: 0315562147

CÔNG TY TNHH EMBER ASSOCIATES VIETNAM

Mã số thuế: 0314439782

CÔNG TY TNHH EMBEDDED STACK

Mã số thuế: 0311350039

CÔNG TY TNHH EMBEBO

Mã số thuế: 0316363867

CÔNG TY TNHH EMBARK UNITED

Mã số thuế: 0315620550

CÔNG TY TNHH EMBANYA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312998143

CÔNG TY TNHH EMBANYA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312221251

CÔNG TY TNHH EMB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801286061

CÔNG TY TNHH EMB THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 3702579640

CÔNG TY TNHH EMB KHANG DUY

Mã số thuế: 0801277853

CÔNG TY TNHH EMB INDUSTRIES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106897301

CÔNG TY TNHH EMB CHUNG HƯNG

Mã số thuế: 3702792030

CÔNG TY TNHH EMB - HQ VINA

Mã số thuế: 0900880406

CÔNG TY TNHH EMAX

Mã số thuế: 0312854938

CÔNG TY TNHH EMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313841547

CÔNG TY TNHH EMAX SOLUTIONS

Mã số thuế: 0315315405

CÔNG TY TNHH EMATSCO

Mã số thuế: 0311984003

CÔNG TY TNHH EMATIC SOLUTIONS

Mã số thuế: 0314132656

CÔNG TY TNHH EMATIC SOLUTIONS (NT)

Mã số thuế: 0314758940

CÔNG TY TNHH EMATHS VN

Mã số thuế: 0316909602

CÔNG TY TNHH EMAT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105783559

CÔNG TY TNHH EMAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312871122

CÔNG TY TNHH EMAN

Mã số thuế: 6001360782

CÔNG TY TNHH EMAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601290879

CÔNG TY TNHH EMAGINE

Mã số thuế: 0312701226

CÔNG TY TNHH EMAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107315669

CÔNG TY TNHH EMAARR LAND

Mã số thuế: 0108320767

CÔNG TY TNHH EMA TECH

Mã số thuế: 0315707931

CÔNG TY TNHH EMA SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315124390

CÔNG TY TNHH EMA ROSE

Mã số thuế: 0108803210

CÔNG TY TNHH EMA ENGINEERING

Mã số thuế: 0310886814

CÔNG TY TNHH EMA ASSOCIATES

Mã số thuế: 3702354950

CÔNG TY TNHH EM'S NORDIC BAKERY

Mã số thuế: 4001201186

CÔNG TY TNHH EM VINA

Mã số thuế: 0801207983

CÔNG TY TNHH EM VINA (NỘP THAY)

Mã số thuế: 0801296567

CÔNG TY TNHH EM TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0108584470

CÔNG TY TNHH EM TOUR

Mã số thuế: 0108702597

CÔNG TY TNHH EM SONG STUDIO

Mã số thuế: 0109276341

CÔNG TY TNHH EM PARTNERS

Mã số thuế: 0107764897

CÔNG TY TNHH EM MÂY

Mã số thuế: 0316810089

Tìm thông tin Doanh nghiệp