Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng nhà không để ở4102
4Xây dựng công trình đường sắt4211
5Xây dựng công trình đường bộ4212
6Xây dựng công trình điện4221
7Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
8Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
9Xây dựng công trình công ích khác4229
10Xây dựng công trình thủy4291
11Xây dựng công trình khai khoáng4292
12Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
13Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
14Phá dỡ4311
15Chuẩn bị mặt bằng4312
16Lắp đặt hệ thống điện4321
17Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
18Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
19Hoàn thiện công trình xây dựng4330
20Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
21Đại lý, môi giới, đấu giá4610
22Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
23Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
24Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
25Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
26Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
27Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
28Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
29Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
30Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
31Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
32Hoạt động tư vấn quản lý7020
33Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
34Quảng cáo7310
35Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
36Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
37Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG LONG (Tên nước ngoài: HUNG LONG CONSTRUCTION INVESTMENT DESIGN TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316148299, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 33/3 Ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lương Xuân Sơn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU HUYỀN

Mã số thuế: 0105928596

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU DANH

Mã số thuế: 0313778969

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU CAM

Mã số thuế: 2802884526

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU BA

Mã số thuế: 4101400643

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU AN

Mã số thuế: 6001548061

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THTA

Mã số thuế: 2802407763

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THRIVEN

Mã số thuế: 0311565002

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THP

Mã số thuế: 2802911089

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THOME

Mã số thuế: 1801449198

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THOA MÃO

Mã số thuế: 6001395961

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THM

Mã số thuế: 0315049087

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THL

Mã số thuế: 0311453394

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIỆN NAM

Mã số thuế: 0107738294

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIỆN HOA

Mã số thuế: 5701555305

Tìm thông tin Doanh nghiệp