Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
4Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MINH HUYÊN HỒNG (Tên nước ngoài: MINH HUYEN HONG COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316148267, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 150/15 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Thị Minh Hồng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MINH HÙNG ĐỨC

Mã số thuế: 3901191549

CÔNG TY TNHH MINH HÙNG THẮNG

Mã số thuế: 0109353204

CÔNG TY TNHH MINH HÙNG NHƯ QUỲNH

Mã số thuế: 0900850271

CÔNG TY TNHH MINH HÙNG NGỌC

Mã số thuế: 4401040624

CÔNG TY TNHH MINH HÙNG DERCO

Mã số thuế: 2802817304

CÔNG TY TNHH MINH HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 5701392844

CÔNG TY TNHH MINH HÙNG ANH

Mã số thuế: 5400462618

CÔNG TY TNHH MINH HÙNG 668

Mã số thuế: 0801036826

CÔNG TY TNHH MINH HÒA

Mã số thuế: 4500449150

CÔNG TY TNHH MINH HÒA VƯỢNG

Mã số thuế: 3603721487

CÔNG TY TNHH MINH HÒA VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500652374

CÔNG TY TNHH MINH HÒA VIỆT

Mã số thuế: 3502301119

CÔNG TY TNHH MINH HÒA VICTORY

Mã số thuế: 0316031075

CÔNG TY TNHH MINH HÒA PHÁT

Mã số thuế: 3602519905

CÔNG TY TNHH MINH HÒA MỘT

Mã số thuế: 0310832350

CÔNG TY TNHH MINH HÒA HẢO

Mã số thuế: 1602088564

CÔNG TY TNHH MINH HÒA HƯNG

Mã số thuế: 3702888335

CÔNG TY TNHH MINH HÒA GIA

Mã số thuế: 0401385205

CÔNG TY TNHH MINH HÒA FARM

Mã số thuế: 5801464965

CÔNG TY TNHH MINH HÒA CƯỜNG

Mã số thuế: 0401553026

CÔNG TY TNHH MINH HÂN

Mã số thuế: 1701418975

CÔNG TY TNHH MINH HÂN THÀNH

Mã số thuế: 0401443665

CÔNG TY TNHH MINH HÂN PHÁT

Mã số thuế: 0313168385

CÔNG TY TNHH MINH HÂN HUY

Mã số thuế: 2901860396

CÔNG TY TNHH MINH HÀO ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0313075282

CÔNG TY TNHH MINH HÀ THÁI

Mã số thuế: 0106633066

CÔNG TY TNHH MINH HÀ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601353286

CÔNG TY TNHH MINH HÀ THÀNH

Mã số thuế: 3603654209

CÔNG TY TNHH MINH HÀ TECH-GREEN

Mã số thuế: 0313451988

CÔNG TY TNHH MINH HÀ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600894289

CÔNG TY TNHH MINH HÀ PEARL JEWERLY

Mã số thuế: 0315603474

CÔNG TY TNHH MINH HÀ MASTER

Mã số thuế: 0315472905

CÔNG TY TNHH MINH HÀ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400516486

CÔNG TY TNHH MINH HÀ DŨNG

Mã số thuế: 0310260061

CÔNG TY TNHH MINH HÀ BMC

Mã số thuế: 3702981870

CÔNG TY TNHH MINH HÀ BEAUTY CENTER

Mã số thuế: 0316103918

CÔNG TY TNHH MINH HÀ ANH

Mã số thuế: 3001504340

CÔNG TY TNHH MINH HÀ - MIHABABY

Mã số thuế: 0313152346

CÔNG TY TNHH MINH HY

Mã số thuế: 3701686897

CÔNG TY TNHH MINH HY PHÁT

Mã số thuế: 0310675394

CÔNG TY TNHH MINH HUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 0316437170

CÔNG TY TNHH MINH HUỆ

Mã số thuế: 0700488079

CÔNG TY TNHH MINH HUỆ HD

Mã số thuế: 0801294506

CÔNG TY TNHH MINH HUẤN DOOR

Mã số thuế: 2300938087

CÔNG TY TNHH MINH HUÊ ANH

Mã số thuế: 1101958545

CÔNG TY TNHH MINH HUYỀN

Mã số thuế: 0104607007

CÔNG TY TNHH MINH HUYỀN

Mã số thuế: 0102045069

CÔNG TY TNHH MINH HUYỀN ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603445798

CÔNG TY TNHH MINH HUYÊN

Mã số thuế: 2901958384

Tìm thông tin Doanh nghiệp