Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
2Xuất bản phần mềm5820
3Lập trình máy vi tính6201
4Đại lý du lịch7911
5Điều hành tua du lịch7912
6Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
8Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHOENIX FIRE TRAINING ACADEMY (Tên nước ngoài: PHOENIX FIRE TRAINING ACADEMY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316147312, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 83/20/1/15 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Tuấn Anh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN

Mã số thuế: 0108290569

CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH CÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 0107067367

CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH A.A.A

Mã số thuế: 0312152142

CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH & BẠN

Mã số thuế: 0312819267

CÔNG TY TNHH PHONG CHÂU PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600914390

CÔNG TY TNHH PHONG CHANG

Mã số thuế: 0311894053

CÔNG TY TNHH PHONG BẮC PB

Mã số thuế: 0314633878

CÔNG TY TNHH PHONG BẢO HUY

Mã số thuế: 5200915236

CÔNG TY TNHH PHONG BÃO

Mã số thuế: 0316144858

CÔNG TY TNHH PHONG BÁCH

Mã số thuế: 5701876115

CÔNG TY TNHH PHONG AUTO

Mã số thuế: 0312395145

CÔNG TY TNHH PHONG AN

Mã số thuế: 3602218231

CÔNG TY TNHH PHONG ANH ĐỨC

Mã số thuế: 0108475136

CÔNG TY TNHH PHONG ANH PHÁT

Mã số thuế: 0109343527

CÔNG TY TNHH PHONG ANH LÂM

Mã số thuế: 0316098626

CÔNG TY TNHH PHONG AN H

Mã số thuế: 2802491973

CÔNG TY TNHH PHONE SARANG

Mã số thuế: 0313606247

CÔNG TY TNHH PHONE SACK VIỆT NAM

Mã số thuế: 3001263141

CÔNG TY TNHH PHONE CENTER

Mã số thuế: 1101938644

CÔNG TY TNHH PHONE CAFE ACOUSTIC

Mã số thuế: 0313473036

CÔNG TY TNHH PHOM GIÀY HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0108238512

CÔNG TY TNHH PHOM GIÀY GIA HÂN

Mã số thuế: 0201812604

CÔNG TY TNHH PHOENIXMANZ

Mã số thuế: 0315097330

CÔNG TY TNHH PHOENIXMANZ (NTNN)

Mã số thuế: 0316031565

CÔNG TY TNHH PHOENIX7

Mã số thuế: 0106864507

CÔNG TY TNHH PHOENIX VENTURE

Mã số thuế: 0315612278

CÔNG TY TNHH PHOENIX TRADING

Mã số thuế: 0316122269

CÔNG TY TNHH PHOENIX TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400846048

CÔNG TY TNHH PHOENIX TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400811750

CÔNG TY TNHH PHOENIX SPA

Mã số thuế: 0315331326

CÔNG TY TNHH PHOENIX SHOES TRADING

Mã số thuế: 0314018209

CÔNG TY TNHH PHOENIX RISING

Mã số thuế: 0315041916

CÔNG TY TNHH PHOENIX REALTY

Mã số thuế: 0316198564

CÔNG TY TNHH PHOENIX PREP

Mã số thuế: 0316070437

CÔNG TY TNHH PHOENIX PHÚ MINH

Mã số thuế: 0108602345

CÔNG TY TNHH PHOENIX PAINT

Mã số thuế: 0316883432

CÔNG TY TNHH PHOENIX NGUYỄN

Mã số thuế: 0315878221

CÔNG TY TNHH PHOENIX METALS VIET NAM

Mã số thuế: 0314518836

CÔNG TY TNHH PHOENIX LOGISTICS

Mã số thuế: 0107375234

CÔNG TY TNHH PHOENIX LAND

Mã số thuế: 3702903590

CÔNG TY TNHH PHOENIX HOME

Mã số thuế: 0316843542

CÔNG TY TNHH PHOENIX HOLDINGS (NTNN)

Mã số thuế: 0315026361

CÔNG TY TNHH PHOENIX GLOBAL

Mã số thuế: 0314122425

CÔNG TY TNHH PHOENIX GLOBAL (NTNN)

Mã số thuế: 0315342423

CÔNG TY TNHH PHOENIX GARMENT

Mã số thuế: 0316190188

CÔNG TY TNHH PHOENIX FIRE

Mã số thuế: 1001065876

CÔNG TY TNHH PHOENIX FIRE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107865045

Tìm thông tin Doanh nghiệp