Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán buôn vải46411
3Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
4Bán buôn hàng may mặc46413
5Bán buôn giày dép46414
6Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
7Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
8Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
9Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
10Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
11Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
12Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MINA GARMENT (Tên nước ngoài: MINA GARMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316147217, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 87/1A Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thế Phiệt

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MIND SPACE

Mã số thuế: 0901072810

CÔNG TY TNHH MIND MAX (NTNN)

Mã số thuế: 0316077707

CÔNG TY TNHH MIND MASTERY

Mã số thuế: 1201625684

CÔNG TY TNHH MIND LINK

Mã số thuế: 4401080514

CÔNG TY TNHH MIND LAB

Mã số thuế: 0315622903

CÔNG TY TNHH MIND DECOR

Mã số thuế: 3702946724

CÔNG TY TNHH MIND & MINT CHEQ

Mã số thuế: 0105834612

CÔNG TY TNHH MINCO

Mã số thuế: 1001124521

CÔNG TY TNHH MINCOOK VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400773093

CÔNG TY TNHH MINCOM

Mã số thuế: 0105162960

CÔNG TY TNHH MINCO QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200643370

CÔNG TY TNHH MINCARE

Mã số thuế: 0314719518

CÔNG TY TNHH MINA

Mã số thuế: 0104805094

CÔNG TY TNHH MINAZON

Mã số thuế: 0316180863

CÔNG TY TNHH MINAWORKS

Mã số thuế: 0401846216

CÔNG TY TNHH MINAWA

Mã số thuế: 0314617957

CÔNG TY TNHH MINAWATER

Mã số thuế: 3502427922

CÔNG TY TNHH MINATO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201861714

CÔNG TY TNHH MINATO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201352202

CÔNG TY TNHH MINATO STEEL VN

Mã số thuế: 4201712773

CÔNG TY TNHH MINATO SEIKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603653597

CÔNG TY TNHH MINATO RUBBER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700655386

CÔNG TY TNHH MINATO RUBBER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700641312

CÔNG TY TNHH MINATA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109632913

CÔNG TY TNHH MINASU

Mã số thuế: 0315980232

CÔNG TY TNHH MINANGA SHOES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109151141

CÔNG TY TNHH MINAMOTO

Mã số thuế: 0315057232

CÔNG TY TNHH MINAMOTO HOUSE

Mã số thuế: 0315612454

CÔNG TY TNHH MINAMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603202516

CÔNG TY TNHH MINAMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106817754

CÔNG TY TNHH MINAMI GUMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313567527

CÔNG TY TNHH MINAMI DESIGN

Mã số thuế: 0105827654-001

CÔNG TY TNHH MINAMI DESIGN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105827654

CÔNG TY TNHH MINAKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316640630

CÔNG TY TNHH MINAHOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109350549

CÔNG TY TNHH MINACONS

Mã số thuế: 0316572250

CÔNG TY TNHH MINACONEX

Mã số thuế: 2902019588

CÔNG TY TNHH MINA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107851229

CÔNG TY TNHH MINA VILLA VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502417480

CÔNG TY TNHH MINA STEEL

Mã số thuế: 3603555776

CÔNG TY TNHH MINA SHOWS & EVENTS

Mã số thuế: 0316351082

CÔNG TY TNHH MINA HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106850374

CÔNG TY TNHH MINA HOMES

Mã số thuế: 0316697316

CÔNG TY TNHH MINA HODING

Mã số thuế: 0316190879

CÔNG TY TNHH MINA GIA HÂN

Mã số thuế: 5702078285

Tìm thông tin Doanh nghiệp