Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế1920
2Sửa chữa thiết bị khác3319
3Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
11Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
12Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
14Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÍ HOÁ LỎNG VIỆT NAM, Mã số thuế: 0316147143, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 652/65 Đường Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Đức Sơn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp