Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
8Hoạt động kiến trúc71101
9Hoạt động đo đạc bản đồ71102
10Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
11Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
12Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
13Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
14Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
15Quảng cáo73100
16Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
17Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
18Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NICP (Tên nước ngoài: NICP CONSULTING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316147129, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 39 Đường Số 3, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Bá Duy Nhượng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NỘI THẤT ACE

Mã số thuế: 0316498649

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NĂNG ĐỘNG

Mã số thuế: 0313303891

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NY

Mã số thuế: 0313496876

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NYVN

Mã số thuế: 0108954308

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NVT

Mã số thuế: 0315061038

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NU

Mã số thuế: 0313736969

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NUTRIFIT

Mã số thuế: 0312618200

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NT

Mã số thuế: 0314688958

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NTT

Mã số thuế: 0314128498

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107415536

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NQT

Mã số thuế: 0108339398

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NO VA

Mã số thuế: 0310184727

Tìm thông tin Doanh nghiệp