Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
5Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
6Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
7Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SERVE & CARE (Tên nước ngoài: SERVE & CARE TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316146693, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Võ Kim Ngân, Số điện thoại: 0896622200, Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHOYO

Mã số thuế: 0313180456

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHL VINA

Mã số thuế: 0107583812

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHION

Mã số thuế: 0314739433

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHINWA

Mã số thuế: 3702876192

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHINOBI

Mã số thuế: 0312611212

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHINMAY

Mã số thuế: 3702965445

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHINE TREE

Mã số thuế: 0316927094

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHINCO

Mã số thuế: 0109128470

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHIN LAM

Mã số thuế: 0109005503

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHIMMER

Mã số thuế: 0313667218

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHENMA

Mã số thuế: 0315916501

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHBLIGHTING

Mã số thuế: 0105352672

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHANG DUI

Mã số thuế: 3502337179

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHAKO

Mã số thuế: 0105482343

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SG

Mã số thuế: 0311966798

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SGUNITED

Mã số thuế: 0312728299

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SG IMPORT

Mã số thuế: 0316503507

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SG DUY LONG

Mã số thuế: 0316498462

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SFP

Mã số thuế: 0314590198

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SEWON VINA

Mã số thuế: 2400816011

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SEVEN

Mã số thuế: 0315042878

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SEVEN TWICE

Mã số thuế: 0316178462

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SEVEN STAR

Mã số thuế: 0315809972

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SEVEN STARS

Mã số thuế: 0312711094

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SEVEN SMILE

Mã số thuế: 0312796651

Tìm thông tin Doanh nghiệp