Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
4Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
5Bán buôn đồ uống4633
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
13Dịch vụ ăn uống khác5629
14Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
15Hoạt động hậu kỳ5912
16Hoạt động chiếu phim5914
17Hoạt động viễn thông khác6190
18Lập trình máy vi tính6201
19Cổng thông tin6312
20Quảng cáo7310
21Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
22Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
23Đại lý du lịch7911
24Điều hành tua du lịch7912
25Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
26Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
27Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
28Cắt tóc, làm đầu, gội đầu9631

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN COLOR MAN FOOD (Tên nước ngoài: COLOR MAN FOOD JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0316146686, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 11, Đường số 9A, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN COMTECHFIRE - P

Mã số thuế: 0103049548

CÔNG TY CỔ PHẦN COMPUTER HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106131002

CÔNG TY CỔ PHẦN COMPOSITE V&T

Mã số thuế: 0601141213

CÔNG TY CỔ PHẦN COMPHO

Mã số thuế: 0108646913

CÔNG TY CỔ PHẦN COMPASS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103042820

CÔNG TY CỔ PHẦN COMPACT

Mã số thuế: 0401548114

CÔNG TY CỔ PHẦN COMPACT TRUNG NAM

Mã số thuế: 0311799561

CÔNG TY CỔ PHẦN COMOTECH

Mã số thuế: 0108723029

CÔNG TY CỔ PHẦN COMODO CASA

Mã số thuế: 0107967551

CÔNG TY CỔ PHẦN COMMAX THANH HÓA

Mã số thuế: 2802561934

CÔNG TY CỔ PHẦN COMIVINA

Mã số thuế: 0104555616

CÔNG TY CỔ PHẦN COMIHO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314148656

CÔNG TY CỔ PHẦN COMIDU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107548920

CÔNG TY CỔ PHẦN COMICOLA (NTNN)

Mã số thuế: 0315283986

CÔNG TY CỔ PHẦN COMFOR

Mã số thuế: 0104582627

CÔNG TY CỔ PHẦN COMFORTLAND

Mã số thuế: 2902102860

CÔNG TY CỔ PHẦN COMFAST

Mã số thuế: 0109371891

CÔNG TY CỔ PHẦN COMERIC

Mã số thuế: 0103037237

CÔNG TY CỔ PHẦN COMECOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105844635

CÔNG TY CỔ PHẦN COMECO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106717975

CÔNG TY CỔ PHẦN COMECO L

Mã số thuế: 0103040437

CÔNG TY CỔ PHẦN COMEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106433412

CÔNG TY CỔ PHẦN COMEBACK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106820267

CÔNG TY CỔ PHẦN COMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106191241

CÔNG TY CỔ PHẦN COMARTEK

Mã số thuế: 0109174117

CÔNG TY CỔ PHẦN COMAPRO

Mã số thuế: 0315810569

CÔNG TY CỔ PHẦN COM IN

Mã số thuế: 0104676554

CÔNG TY CỔ PHẦN COLOWIDE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106629976

CÔNG TY CỔ PHẦN COLORMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106217690

CÔNG TY CỔ PHẦN COLORISTA

Mã số thuế: 0105996268

Tìm thông tin Doanh nghiệp