Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
2Thoát nước và xử lý nước thải3700
3Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng nhà không để ở4102
6Xây dựng công trình đường bộ4212
7Xây dựng công trình điện4221
8Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
9Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
10Xây dựng công trình công ích khác4229
11Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
12Phá dỡ4311
13Chuẩn bị mặt bằng4312
14Lắp đặt hệ thống điện4321
15Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
16Hoàn thiện công trình xây dựng4330
17Đại lý, môi giới, đấu giá4610
18Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
19Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
21Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
22Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
23Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DECOR SÀI GÒN (Tên nước ngoài: SAI GON DECOR FURNITURE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316146157, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 50/30/5 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ngô Việt Tiếp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FANSY

Mã số thuế: 0107972512

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FAHA

Mã số thuế: 0109386866

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT FADO

Mã số thuế: 0107380435

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT F-HOUSE

Mã số thuế: 0201979321

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT EVO

Mã số thuế: 0108561265

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT EVOHOME

Mã số thuế: 0108670553

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ENJOY LIFE

Mã số thuế: 0314562313

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ENDO

Mã số thuế: 0107514512

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT EKEA DESIG

Mã số thuế: 0109110307

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT EIGHT PLUS

Mã số thuế: 0313450159

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ECOHOME

Mã số thuế: 0313291847

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT E3

Mã số thuế: 0312542907

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 4201672792

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DƯƠNG GIA

Mã số thuế: 0105458044

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DŨNG LOAN

Mã số thuế: 0106752881

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DYNC

Mã số thuế: 0313067669

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DYNAMIC

Mã số thuế: 3801200655

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUẨN PHẠM

Mã số thuế: 0316663405

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY VĂN

Mã số thuế: 0107967015

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY THƯ

Mã số thuế: 0316031195

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY THÔNG

Mã số thuế: 3702768662

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY PHÁT

Mã số thuế: 0314676783

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY LINH

Mã số thuế: 0314692418

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY KHOA

Mã số thuế: 0315681560

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY KHANG

Mã số thuế: 0106352724

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY HƯNG

Mã số thuế: 0901052797

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUY ANH

Mã số thuế: 0401883916

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 1000933872

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DTC

Mã số thuế: 2901973368

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DSB

Mã số thuế: 0316537087

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DONI

Mã số thuế: 0314719557

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DONG SUNG

Mã số thuế: 0312617969

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DOMINER

Mã số thuế: 0109287583

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DMC

Mã số thuế: 0104676385

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DIỄM PHÚC

Mã số thuế: 4500630889

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DING ZHI

Mã số thuế: 3702805730

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DHOME

Mã số thuế: 0201706814

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DG

Mã số thuế: 0108054233

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DESECA

Mã số thuế: 0314253604

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DELTA

Mã số thuế: 0106382648

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT DECORLINE

Mã số thuế: 3002203794

Tìm thông tin Doanh nghiệp