Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống điện4321
2Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
3Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Xuất bản phần mềm5820
6Lập trình máy vi tính6201
7Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
8Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
9Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
10Cổng thông tin6312
11Hoạt động tư vấn quản lý7020
12Quảng cáo7310
13Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
14Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
15Hoạt động nhiếp ảnh7420
16Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
17Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LAP GROUP (Tên nước ngoài: LAP GROUP COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316145474, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 8/6 Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LASEPS

Mã số thuế: 0316165745

CÔNG TY TNHH LASEN TEA

Mã số thuế: 0312306307

CÔNG TY TNHH LASDU

Mã số thuế: 0801205104

CÔNG TY TNHH LASCA

Mã số thuế: 3702491192

CÔNG TY TNHH LASCAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315985375

CÔNG TY TNHH LASAVINA

Mã số thuế: 0316011819

CÔNG TY TNHH LASAPA

Mã số thuế: 5300783142

CÔNG TY TNHH LASAOLA

Mã số thuế: 0313266008

CÔNG TY TNHH LASAN

Mã số thuế: 4401066541

CÔNG TY TNHH LASANTE

Mã số thuế: 0314420566

CÔNG TY TNHH LAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106824575

CÔNG TY TNHH LARY SKIN

Mã số thuế: 0314739497

CÔNG TY TNHH LARY BEAUTY

Mã số thuế: 0314212051

CÔNG TY TNHH LARVAE

Mã số thuế: 0312456278

CÔNG TY TNHH LARREAAPPS

Mã số thuế: 6400430696

CÔNG TY TNHH LAROCHE POSAY PARIS

Mã số thuế: 0109683266

CÔNG TY TNHH LARKSPUR

Mã số thuế: 0106105796

CÔNG TY TNHH LARITA

Mã số thuế: 4201572276

CÔNG TY TNHH LARICO

Mã số thuế: 0311331452

CÔNG TY TNHH LARICE

Mã số thuế: 1101891643

CÔNG TY TNHH LARIA

Mã số thuế: 0315511248

CÔNG TY TNHH LARIA (NTNN)

Mã số thuế: 0316046603

CÔNG TY TNHH LARE' VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106944142

CÔNG TY TNHH LARAN

Mã số thuế: 0312413683

CÔNG TY TNHH LAR FELIZ

Mã số thuế: 0316854583

CÔNG TY TNHH LAQUEDE CRAFT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109570262

CÔNG TY TNHH LAQUA

Mã số thuế: 0315293575

CÔNG TY TNHH LAPUWA

Mã số thuế: 1101818266

CÔNG TY TNHH LAPUTA

Mã số thuế: 0313445127

CÔNG TY TNHH LAPU NATURAL

Mã số thuế: 0316408116

CÔNG TY TNHH LAPTOP TH

Mã số thuế: 0312583614

CÔNG TY TNHH LAPTOP THIỆN HOÀNG

Mã số thuế: 0310712060

CÔNG TY TNHH LAPTOP T&T

Mã số thuế: 0102047253

CÔNG TY TNHH LAPTOP NHẬP

Mã số thuế: 0314723225

CÔNG TY TNHH LAPTOP NGOẠI

Mã số thuế: 0316224944

CÔNG TY TNHH LAPTOP KIM ANH

Mã số thuế: 0316297653

CÔNG TY TNHH LAPTOP HOÀNG MINH

Mã số thuế: 0105978942

CÔNG TY TNHH LAPTOP ANH VŨ

Mã số thuế: 2301095859

CÔNG TY TNHH LAPTOP AN PHONG

Mã số thuế: 0311337528

CÔNG TY TNHH LAPOMME

Mã số thuế: 0313265484

CÔNG TY TNHH LAPLAGE

Mã số thuế: 4201792137

CÔNG TY TNHH LAPIZ COMMUNICATIONS

Mã số thuế: 0312202097

CÔNG TY TNHH LAPIN

Mã số thuế: 0314195744

CÔNG TY TNHH LAPIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107015295

CÔNG TY TNHH LAPHOENIX COSMETIC

Mã số thuế: 0316003511

CÔNG TY TNHH LAPHATTE

Mã số thuế: 0313679446

CÔNG TY TNHH LAPCOP

Mã số thuế: 0107830010

CÔNG TY TNHH LAP VINA

Mã số thuế: 0314036857

Tìm thông tin Doanh nghiệp