Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
3Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng nhà không để ở4102
6Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
7Hoàn thiện công trình xây dựng4330
8Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
9Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
14Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
15Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
16Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
17Quảng cáo7310
18Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
19Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác9529

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VINA PARASOL (Tên nước ngoài: VINA PARASOL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316144946, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 164A/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Công Thành

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VINA SEL

Mã số thuế: 0106232378

CÔNG TY TNHH VINA SEKYO

Mã số thuế: 0801122137

CÔNG TY TNHH VINA SEKI KANKO HOTEL

Mã số thuế: 0315936000

CÔNG TY TNHH VINA SEJONG

Mã số thuế: 2300890685

CÔNG TY TNHH VINA SEJONG (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2300896126

CÔNG TY TNHH VINA SEAWEED

Mã số thuế: 0402039769

CÔNG TY TNHH VINA SAVER

Mã số thuế: 0401536359

CÔNG TY TNHH VINA SAVER

Mã số thuế: 0401480427

CÔNG TY TNHH VINA SAPA

Mã số thuế: 0314315459

CÔNG TY TNHH VINA SANEMATSU

Mã số thuế: 3603632068

CÔNG TY TNHH VINA SAN-A

Mã số thuế: 0313342996

CÔNG TY TNHH VINA SAM SUNG FISHING NET

Mã số thuế: 1101845693

CÔNG TY TNHH VINA SAKE

Mã số thuế: 0312703618

CÔNG TY TNHH VINA SACHI

Mã số thuế: 0107062802

CÔNG TY TNHH VINA SACHI

Mã số thuế: 0106908440

CÔNG TY TNHH VINA RUBBER

Mã số thuế: 2901656369

CÔNG TY TNHH VINA RUBBER

Mã số thuế: 0315726613

CÔNG TY TNHH VINA ROBOPRINT

Mã số thuế: 0313941830

CÔNG TY TNHH VINA RESOURCES

Mã số thuế: 3502418283

CÔNG TY TNHH VINA REALTOR

Mã số thuế: 0313443930

CÔNG TY TNHH VINA REAL ESTATE

Mã số thuế: 0313453689

CÔNG TY TNHH VINA R-TECH

Mã số thuế: 0315544860

CÔNG TY TNHH VINA Q

Mã số thuế: 0108928435

CÔNG TY TNHH VINA QUEENS

Mã số thuế: 2500650867

CÔNG TY TNHH VINA QUEEN TILES

Mã số thuế: 2001300874

CÔNG TY TNHH VINA QH

Mã số thuế: 4201884250

CÔNG TY TNHH VINA PU FOAM

Mã số thuế: 0315410909

CÔNG TY TNHH VINA PROUD TOY

Mã số thuế: 1201614788

CÔNG TY TNHH VINA PRODUCTS

Mã số thuế: 0312398227

CÔNG TY TNHH VINA PRINT

Mã số thuế: 2802449805

CÔNG TY TNHH VINA PRESTIGE

Mã số thuế: 0315162276

CÔNG TY TNHH VINA POWER

Mã số thuế: 0104560422

CÔNG TY TNHH VINA POLYTECH

Mã số thuế: 2300551844

CÔNG TY TNHH VINA POCO

Mã số thuế: 3603154291

CÔNG TY TNHH VINA PLUS

Mã số thuế: 0109092866

CÔNG TY TNHH VINA PLASTIC

Mã số thuế: 0107467407

CÔNG TY TNHH VINA PIXEL

Mã số thuế: 0314126892

CÔNG TY TNHH VINA PHƯƠNG TÂM

Mã số thuế: 0106921434

CÔNG TY TNHH VINA PHÚC TÀI

Mã số thuế: 0315789130

CÔNG TY TNHH VINA PHÚ TRƯỜNG

Mã số thuế: 0314362000

CÔNG TY TNHH VINA PHÁT

Mã số thuế: 0310639607

CÔNG TY TNHH VINA PHÁT BL

Mã số thuế: 3702837789

CÔNG TY TNHH VINA PHONG

Mã số thuế: 3603602962

CÔNG TY TNHH VINA PHARCO

Mã số thuế: 0316731253

CÔNG TY TNHH VINA PHAN LÊ

Mã số thuế: 0109497904

CÔNG TY TNHH VINA PEST CONTROL

Mã số thuế: 0315229379

CÔNG TY TNHH VINA PERFECT

Mã số thuế: 0311672438

CÔNG TY TNHH VINA PAYROLL OUTSOURCING

Mã số thuế: 0316632573

Tìm thông tin Doanh nghiệp