Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình công ích khác4229
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
9Phá dỡ4311
10Chuẩn bị mặt bằng4312
11Lắp đặt hệ thống điện4321
12Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
14Hoàn thiện công trình xây dựng4330
15Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
16Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
18Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH NGHỊ (Tên nước ngoài: CONG TY TNHH XD THANH NGHI), Mã số thuế: 0316142963, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 40 Đường số 13A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Tấn Vinh, Số điện thoại: 0903745172, Địa chỉ: 40 Đường số 13A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THG

Mã số thuế: 0107533699

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THE SUN

Mã số thuế: 0312805070

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH ĐĂNG

Mã số thuế: 0315689954

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH VÂN

Mã số thuế: 2901212500

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH VIỆT

Mã số thuế: 0310524966

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TÚ

Mã số thuế: 1001222920

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TUẤN

Mã số thuế: 0315812132

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TRÚC

Mã số thuế: 4101041289

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TRÍ

Mã số thuế: 0315449536

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH TRANG

Mã số thuế: 0600799962

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THỊNH

Mã số thuế: 2500582536

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THAO

Mã số thuế: 0105164911

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH SƯƠNG

Mã số thuế: 0312947607

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH QUYỀN

Mã số thuế: 2801575437

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH QUANG KH

Mã số thuế: 4201591663

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH QUANG AG

Mã số thuế: 1602117663

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH PHƯỚC

Mã số thuế: 4001033358

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH PHÁT

Mã số thuế: 3502313474

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH NÊ

Mã số thuế: 1001070393

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH NGUYÊN

Mã số thuế: 3702547173

Tìm thông tin Doanh nghiệp