Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN F.I.M VIỆT NAM (Tên nước ngoài: F.I.M VIETNAM), Mã số thuế: 0316132997, được thành lập ngày 07/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 280 F30 Đường Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Hiệp Thương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN FALAI

Mã số thuế: 3702853396

CÔNG TY CỔ PHẦN FAL SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315644992

CÔNG TY CỔ PHẦN FAKE KHÔNG GIAN

Mã số thuế: 0105070646

CÔNG TY CỔ PHẦN FAJ

Mã số thuế: 0314647937

CÔNG TY CỔ PHẦN FAIRYLAND

Mã số thuế: 0107612566

CÔNG TY CỔ PHẦN FAIRHOMES

Mã số thuế: 0108683087

CÔNG TY CỔ PHẦN FAIEX

Mã số thuế: 0109590117

CÔNG TY CỔ PHẦN FAHAMI

Mã số thuế: 0313922080

CÔNG TY CỔ PHẦN FAF

Mã số thuế: 0316700128

CÔNG TY CỔ PHẦN FAFU

Mã số thuế: 0109172462

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314603979

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107170526

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Mã số thuế: 0316534223

CÔNG TY CỔ PHẦN FACTORY BOX

Mã số thuế: 0109276983

CÔNG TY CỔ PHẦN FACTORY 88

Mã số thuế: 2500630331

CÔNG TY CỔ PHẦN FACOOK

Mã số thuế: 0108271090

CÔNG TY CỔ PHẦN FACOMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106849019

CÔNG TY CỔ PHẦN FACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311507145

CÔNG TY CỔ PHẦN FACHU

Mã số thuế: 0801358781

CÔNG TY CỔ PHẦN FACENCO

Mã số thuế: 0313720905

CÔNG TY CỔ PHẦN FACECAR

Mã số thuế: 1801498050

CÔNG TY CỔ PHẦN FACECAR NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901878026

CÔNG TY CỔ PHẦN FABUL

Mã số thuế: 0109190408

CÔNG TY CỔ PHẦN FABULA

Mã số thuế: 0313437341

CÔNG TY CỔ PHẦN FABL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107702883

CÔNG TY CỔ PHẦN FA68

Mã số thuế: 0316259873

CÔNG TY CỔ PHẦN FA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201749945

CÔNG TY CỔ PHẦN F9

Mã số thuế: 6001653877

CÔNG TY CỔ PHẦN F9 ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0105529601

CÔNG TY CỔ PHẦN F86 VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400498484

CÔNG TY CỔ PHẦN F5M

Mã số thuế: 0109149061

CÔNG TY CỔ PHẦN F5F VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109369187

CÔNG TY CỔ PHẦN F5 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106478886

CÔNG TY CỔ PHẦN F5 TOUR

Mã số thuế: 0109392595

CÔNG TY CỔ PHẦN F5 MEDIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106560347

CÔNG TY CỔ PHẦN F4U GROUP

Mã số thuế: 0107859919

CÔNG TY CỔ PHẦN F3M

Mã số thuế: 0107121712

CÔNG TY CỔ PHẦN F365

Mã số thuế: 0109614600

CÔNG TY CỔ PHẦN F2C GROUP

Mã số thuế: 0316585796

CÔNG TY CỔ PHẦN F1 TECH

Mã số thuế: 0106458022

CÔNG TY CỔ PHẦN F1 FUNITURE

Mã số thuế: 3603706834

CÔNG TY CỔ PHẦN F021

Mã số thuế: 0314668616

CÔNG TY CỔ PHẦN F.PLUS

Mã số thuế: 0901104075

Tìm thông tin Doanh nghiệp