Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
4Xây dựng nhà không để ở4102
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
6Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
7Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh4763
11Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh4764
12Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
13Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
14Cho thuê xe có động cơ7710
15Giáo dục thể thao và giải trí8551
16Hoạt động của các cơ sở thể thao9311
17Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312
18Hoạt động thể thao khác9319
19Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề9321
20Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỂ THAO GIÀU PHÚC (Tên nước ngoài: GIAU PHUC SPORT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316111771, được thành lập ngày 14/01/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 17F Đường 31, Khu Phố 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Giàu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỂ THAO MAI HÙNG

Mã số thuế: 0313972395

CÔNG TY TNHH THỂ THAO MAI ANH

Mã số thuế: 0313448505

CÔNG TY TNHH THỂ THAO LÊ LONG

Mã số thuế: 0401896633

CÔNG TY TNHH THỂ THAO LÊ DUYÊN

Mã số thuế: 0316348347

CÔNG TY TNHH THỂ THAO LÂM THƯ

Mã số thuế: 0312091852

CÔNG TY TNHH THỂ THAO LONG SPORT

Mã số thuế: 2300999467

CÔNG TY TNHH THỂ THAO LONG KHÁNH

Mã số thuế: 0107073096

CÔNG TY TNHH THỂ THAO LOAN ANH

Mã số thuế: 0316098947

CÔNG TY TNHH THỂ THAO LINH ANH

Mã số thuế: 0313969829

CÔNG TY TNHH THỂ THAO KING FITNESS

Mã số thuế: 0109255775

CÔNG TY TNHH THỂ THAO KICKFIT SPORTS

Mã số thuế: 0108438889

CÔNG TY TNHH THỂ THAO KHANG MINH

Mã số thuế: 0316456712

CÔNG TY TNHH THỂ THAO KATA

Mã số thuế: 0106323360

CÔNG TY TNHH THỂ THAO IMPERIAL

Mã số thuế: 0315718796

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HỒNG ĐỨC

Mã số thuế: 0316244436

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HỒNG QUÂN

Mã số thuế: 0310602861

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0315796000

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0310592451

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HẢI ÂU

Mã số thuế: 0108005211

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HẢI SƠN

Mã số thuế: 0316318896

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HẢI NAM

Mã số thuế: 0104846975

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5400505269

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 1801672076

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HÒA SPORTS

Mã số thuế: 1402066556

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0311943712

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HÀ ANH

Mã số thuế: 0900984229

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HULEX

Mã số thuế: 2400674582

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HP

Mã số thuế: 0316305368

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 0310546656

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HOÀNG MAI

Mã số thuế: 4201577323

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312793675

CÔNG TY TNHH THỂ THAO HIỆN ĐẠI

Mã số thuế: 0106904559

CÔNG TY TNHH THỂ THAO GYM MAX

Mã số thuế: 0107923723

CÔNG TY TNHH THỂ THAO GREENFITNESS

Mã số thuế: 0315358092

CÔNG TY TNHH THỂ THAO GOLDEN HEALTH

Mã số thuế: 0201995299

Tìm thông tin Doanh nghiệp