Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH WALVIS BAY (Tên nước ngoài: WALVIS BAY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316062796, được thành lập ngày 11/12/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 9, Văn phòng Unit, số 15 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Li, Feng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý, môi giới, đấu giá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH WAPOW

Mã số thuế: 0316763537

CÔNG TY TNHH WAPOCAR

Mã số thuế: 0315877933

CÔNG TY TNHH WAPIA

Mã số thuế: 0314576524

CÔNG TY TNHH WAO

Mã số thuế: 1500808809

CÔNG TY TNHH WAO SOLUTIONS

Mã số thuế: 0315082126

CÔNG TY TNHH WAO GLOBAL

Mã số thuế: 0316860509

CÔNG TY TNHH WAN

Mã số thuế: 0313952938

CÔNG TY TNHH WANYOU

Mã số thuế: 0313127741

CÔNG TY TNHH WANXING VIÊÊT NAM

Mã số thuế: 0801141404

CÔNG TY TNHH WANXIN PIPING MATERIALS

Mã số thuế: 0315911503

CÔNG TY TNHH WANSTAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702931929

CÔNG TY TNHH WANSHUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313497421

CÔNG TY TNHH WANSAN

Mã số thuế: 0316206737

CÔNG TY TNHH WANOKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108835910

CÔNG TY TNHH WANNA GO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312772611

CÔNG TY TNHH WANNA FLY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315140515

CÔNG TY TNHH WANNA EXPLORE TRAVEL

Mã số thuế: 0316021937

CÔNG TY TNHH WANMA CABLE (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 2301079568

CÔNG TY TNHH WANLIAN - THÀNH TÍN

Mã số thuế: 0401449113

CÔNG TY TNHH WANGUARD

Mã số thuế: 0201990283

CÔNG TY TNHH WANGS MATERIAL HANDLING

Mã số thuế: 3702909546

CÔNG TY TNHH WANGGAO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109315456

CÔNG TY TNHH WANGFOUR

Mã số thuế: 0311691060

CÔNG TY TNHH WANGFANG

Mã số thuế: 2400803527

CÔNG TY TNHH WANG WANG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108461415

CÔNG TY TNHH WANG SO

Mã số thuế: 0107990430

CÔNG TY TNHH WANG LIH

Mã số thuế: 0314163686

CÔNG TY TNHH WANG BROTHER

Mã số thuế: 0313091005

CÔNG TY TNHH WANG & PARTNER

Mã số thuế: 0316592296

CÔNG TY TNHH WANDERLUST

Mã số thuế: 0313186063

CÔNG TY TNHH WANDER VIỆT NAM TRAVEL

Mã số thuế: 0109269048

CÔNG TY TNHH WANDA HEDERA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109089951

CÔNG TY TNHH WANDA FILM HOLDING VN

Mã số thuế: 0314566276

CÔNG TY TNHH WANCHAI

Mã số thuế: 0315582785

CÔNG TY TNHH WANANA

Mã số thuế: 0109513627

CÔNG TY TNHH WAN ĐA

Mã số thuế: 0202052096

CÔNG TY TNHH WAN XING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801001421

CÔNG TY TNHH WAN SHENG

Mã số thuế: 1101772678

CÔNG TY TNHH WAN OTHMAN RESOURCES

Mã số thuế: 0312807494

CÔNG TY TNHH WAN LIN

Mã số thuế: 0311063041

CÔNG TY TNHH WAN I LEATHER GOODS

Mã số thuế: 1101919754

CÔNG TY TNHH WAN HUA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314567953

CÔNG TY TNHH WAN HE

Mã số thuế: 3702528879

CÔNG TY TNHH WAN HAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312163031

CÔNG TY TNHH WAN HAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311876512

CÔNG TY TNHH WAN & SONS

Mã số thuế: 4201832005

CÔNG TY TNHH WAMBUA

Mã số thuế: 3702666734

CÔNG TY TNHH WAMACO

Mã số thuế: 1001044770

Tìm thông tin Doanh nghiệp