Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
2Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
3Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029
4Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
5Bán buôn thực phẩm4632
6Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
7Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
10Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
11Dịch vụ đóng gói8292
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC COMESTIC, Mã số thuế: 0316029661-001, được thành lập ngày 22/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 4b/128/2 Ấp 4, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN MINH TRUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC VĨNH THỊNH

Mã số thuế: 0310872152-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 0312192561-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC TẤN PHƯỚC

Mã số thuế: 0312324786-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC TÂM

Mã số thuế: 0304716814-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC TÀI LỘC

Mã số thuế: 0312364468-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3602538305-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC TRÍ DŨNG

Mã số thuế: 0313491003-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC TRANG

Mã số thuế: 0309906960-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC TRANG

Mã số thuế: 0309906960-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN

Mã số thuế: 1100767594-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN

Mã số thuế: 1100767594-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH VINA

Mã số thuế: 0304818372-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI TỐNG

Mã số thuế: 0310707409-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI TỐNG

Mã số thuế: 0310707409-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI TỐNG

Mã số thuế: 0310707409-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC THÁI TỐNG

Mã số thuế: 0310707409-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH GIA

Mã số thuế: 3501629683-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH DANH

Mã số thuế: 0308499783-009

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5800891964-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5800891964-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC SÔ

Mã số thuế: 0313155530-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC SINH AN MEDILAS

Mã số thuế: 0305716013-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 0310351738-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC NGỌC HÀ

Mã số thuế: 4001072935-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC NGUYÊN SINH

Mã số thuế: 0307014235-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC NGUYÊN SINH

Mã số thuế: 0307014235-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC MÃN ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0303564943-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC MINH ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0107648347-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC THỌ

Mã số thuế: 0303076495-002

Tìm thông tin Doanh nghiệp