Ngành nghề kinh doanh

1Cổng thông tin6312
2Xuất bản phần mềm5820
3Lập trình máy vi tính6201
4Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
5Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
6Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
7Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Vui Việt Nam (Tên nước ngoài: VUI VIETNAM), Mã số thuế: 0315980401, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 3, Số 101-103-105-107 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trương Thiên Lý

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cổng thông tin.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VUI ĐẶNG

Mã số thuế: 0314810100

Tìm thông tin Doanh nghiệp