Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón0891
2Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&K (Tên nước ngoài: T&K TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0315980345, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 113 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH THỊ NGỌC TRANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp