Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình công ích khác4229
9Xây dựng công trình thủy4291
10Xây dựng công trình khai khoáng4292
11Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Phá dỡ4311
14Chuẩn bị mặt bằng4312
15Lắp đặt hệ thống điện4321
16Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
17Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
18Hoàn thiện công trình xây dựng4330
19Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
20Đại lý, môi giới, đấu giá4610
21Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
22Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
23Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
24Bán buôn tổng hợp4690
25Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
26Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
27Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
28Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
29Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
30Vận tải hành khách đường sắt4911
31Vận tải hàng hóa đường sắt4912
32Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
33Vận tải hành khách đường bộ khác4932
34Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
35Vận tải đường ống4940
36Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
37Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
38Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
39Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
40Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
41Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
42Bốc xếp hàng hóa5224
43Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
44Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
45Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
46Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
47Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi8220

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV KHO VẬN CẢNG SÀI GÒN (Tên nước ngoài: SAI GON PORT WAREHOUSING MTV COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315980306, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1607 Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THẮNG CẢNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV KHUYẾN HƯNG GIA

Mã số thuế: 1101900224

CÔNG TY TNHH MTV KHOÁT CORP

Mã số thuế: 0109577412

CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN VISSAI

Mã số thuế: 2700787114

CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN VINA 689

Mã số thuế: 0109300435

CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN NGUYỄN

Mã số thuế: 3301669858

CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN ANT

Mã số thuế: 2901957895

CÔNG TY TNHH MTV KHOAI BAO

Mã số thuế: 0109481573

CÔNG TY TNHH MTV KHOA ĐĂNG

Mã số thuế: 6400420909

CÔNG TY TNHH MTV KHOA ĐĂNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0310696108

CÔNG TY TNHH MTV KHOA TRƯỜNG HIỆP

Mã số thuế: 0401924601

CÔNG TY TNHH MTV KHOA THY

Mã số thuế: 3603591679

CÔNG TY TNHH MTV KHOA THANH

Mã số thuế: 5702068689

CÔNG TY TNHH MTV KHOA PHAN

Mã số thuế: 0401947951

CÔNG TY TNHH MTV KHOA NGUYỆT

Mã số thuế: 2700557142

CÔNG TY TNHH MTV KHOA LỢI PHÁT

Mã số thuế: 6300271481

CÔNG TY TNHH MTV KHOA LINH

Mã số thuế: 4601546094

Tìm thông tin Doanh nghiệp