Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
3Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
6Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
8Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
9Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
10Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
11Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
12Hoạt động viễn thông khác6190
13Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
14Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
15Lập trình máy vi tính62010
16Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
17Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
18Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
19Cổng thông tin63120
20Hoạt động thông tấn63210
21Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
22Hoạt động ngân hàng trung ương64110
23Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
24Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
25Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
26Hoạt động cho thuê tài chính64910
27Hoạt động cấp tín dụng khác64920
28Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
29Bảo hiểm nhân thọ65110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÔNG PHẦN MỀM CO.H, Mã số thuế: 0315980176, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 26 Đường 4, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Minh Anh Quốc

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LONG VIỆT

Mã số thuế: 0105804752

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LINH AGRITECH

Mã số thuế: 0315711744

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI FARMS

Mã số thuế: 5901148089

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA KIẾN HY

Mã số thuế: 0311768436

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA KHÁNH LUẬT

Mã số thuế: 0108056992

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA KHÁNH E&C

Mã số thuế: 0107910611

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA KHANG

Mã số thuế: 4201161974

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA KHANG

Mã số thuế: 0400590924

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HỮU TRÍ

Mã số thuế: 0311785350

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HƯNG-LA

Mã số thuế: 1101884438

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HƯNG VƯỢNG

Mã số thuế: 3701993947

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HƯNG TÍN

Mã số thuế: 0107852991

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HƯNG TRIỀU

Mã số thuế: 0401512414

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2801694307

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HƯNG MEDIA

Mã số thuế: 3702943875

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HƯNG HB

Mã số thuế: 5400507033

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HÒA

Mã số thuế: 3901239543

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HÂN SMART HOME

Mã số thuế: 0401904644

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HÂN LOGISTICS

Mã số thuế: 0201796656

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HÂN HOLDINGS

Mã số thuế: 0316233794

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HU

Mã số thuế: 0311927968

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA GIÁP

Mã số thuế: 0105820793

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG GOLDSUN

Mã số thuế: 0103028221

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG EKITCHEN

Mã số thuế: 0313975050

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG AN PHÁT

Mã số thuế: 0107527984

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DOANH GROUP

Mã số thuế: 0315536845

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DI CO

Mã số thuế: 3701896485

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CẦM MAVIN

Mã số thuế: 0901070034

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CƯỜNG

Mã số thuế: 0104466370

Tìm thông tin Doanh nghiệp