Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HÒA LÊ, Mã số thuế: 0315980105, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 567 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN 61

Mã số thuế: 3702905252

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN 184

Mã số thuế: 0313504809

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN 172

Mã số thuế: 0315876721

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN 144

Mã số thuế: 0311606805

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI PHỐ

Mã số thuế: 0107287316

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI PHONG

Mã số thuế: 2300997484

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI NHI

Mã số thuế: 3401194710

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI NGƯ ÔNG

Mã số thuế: 0107837792

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI LỆ

Mã số thuế: 0313724018

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI HỒ

Mã số thuế: 0312876297

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI HUÊ

Mã số thuế: 0312572108

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI HOÀNG

Mã số thuế: 0314339682

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẠNH PHÁT

Mã số thuế: 0314349176

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẠ CHÂU

Mã số thuế: 1801405289

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯỞNG BÉO

Mã số thuế: 0104400891

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯỞNG BÉO

Mã số thuế: 0102044115

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯƠU ĐỎ

Mã số thuế: 0313629276

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯƠNG XƯA 2

Mã số thuế: 0312396741

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯƠNG VỊ

Mã số thuế: 2400873637

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 0106774155

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯƠNG DÊ

Mã số thuế: 4500639899

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯNG VƯỢNG

Mã số thuế: 0314436245

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯNG SEVEN

Mã số thuế: 4001072036

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯNG PHÚ

Mã số thuế: 0311849565

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0315858592

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HÙNG XOĂN

Mã số thuế: 0106341507

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HÙNG CÒI

Mã số thuế: 0106623124

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HÒA TRUNG

Mã số thuế: 0315075760

Tìm thông tin Doanh nghiệp