Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
8Hoạt động kiến trúc71101
9Hoạt động đo đạc bản đồ71102
10Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
11Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
12Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
13Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
14Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
15Quảng cáo73100
16Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
17Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
18Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH I Design And Build Viet Nam (Tên nước ngoài: I DESIGN AND BUILD VIET NAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315979999, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 433/3 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tan Wee Chin

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ICANFIELD

Mã số thuế: 0315901657

CÔNG TY TNHH ICANCODE

Mã số thuế: 0109662379

CÔNG TY TNHH ICAN GROUP

Mã số thuế: 0109512528

CÔNG TY TNHH ICAN ARCHITECTURE

Mã số thuế: 0316828777

CÔNG TY TNHH ICAKE

Mã số thuế: 0316729166

CÔNG TY TNHH ICAGREEN

Mã số thuế: 0108386101

CÔNG TY TNHH IC PLUS

Mã số thuế: 0316910220

CÔNG TY TNHH IC KICKFITNESS

Mã số thuế: 0109604345

CÔNG TY TNHH IBUILDING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108155111

CÔNG TY TNHH IBN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108101821

CÔNG TY TNHH IBM HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202052674

CÔNG TY TNHH IBLOCKCHAIN TRADING

Mã số thuế: 0316443174

CÔNG TY TNHH IBIS VINA

Mã số thuế: 0108370006

CÔNG TY TNHH IBIM

Mã số thuế: 0315195426

CÔNG TY TNHH IBIBO GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316953009

CÔNG TY TNHH IBHD VIETNAM

Mã số thuế: 0315022092

CÔNG TY TNHH IBGP

Mã số thuế: 0315205723

CÔNG TY TNHH IBESTOUR

Mã số thuế: 0315506738

CÔNG TY TNHH IBERICO

Mã số thuế: 0316805963

CÔNG TY TNHH IBEACH

Mã số thuế: 4201788620

CÔNG TY TNHH IBAR SOLUTION

Mã số thuế: 4201921174

CÔNG TY TNHH IB-8S

Mã số thuế: 0316944413

CÔNG TY TNHH IB VOGT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316838380

CÔNG TY TNHH IB TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109618193

CÔNG TY TNHH IATELIER VIETNAM

Mã số thuế: 0315959456

CÔNG TY TNHH IANBIX

Mã số thuế: 0108124071

CÔNG TY TNHH IAMG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108400349

CÔNG TY TNHH IAE HÀ NỘI

Mã số thuế: 0202113101

CÔNG TY TNHH ITM

Mã số thuế: 3702356926

CÔNG TY TNHH I3CGLOBAL

Mã số thuế: 0109731946

CÔNG TY TNHH I.N.C.O VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109503379

CÔNG TY TNHH I.N ZODOS

Mã số thuế: 0316687702

CÔNG TY TNHH I.D.A VINA

Mã số thuế: 0109397089

CÔNG TY TNHH I.C.T PHÚ LONG

Mã số thuế: 0314997346

CÔNG TY TNHH I.C SÀI GÒN

Mã số thuế: 0316808192

CÔNG TY TNHH I.B.I ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0315198642

CÔNG TY TNHH I-THINGS4U

Mã số thuế: 0314977646

CÔNG TY TNHH I-STERI

Mã số thuế: 0316382891

CÔNG TY TNHH I-SMART CONSULTANCY

Mã số thuế: 0316593740

CÔNG TY TNHH I-SKIN COSMETIC

Mã số thuế: 0315411927

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108559629

CÔNG TY TNHH I'MFARM

Mã số thuế: 0315982906

CÔNG TY TNHH I&F; TIÊN PHONG

Mã số thuế: 0109263085

CÔNG TY TNHH I TREE COMPANY

Mã số thuế: 0316907323

CÔNG TY TNHH I ONE VINA

Mã số thuế: 2301025900

CÔNG TY TNHH I MU ZU

Mã số thuế: 0314846026

CÔNG TY TNHH I LOVE KIDS

Mã số thuế: 0315207142

Tìm thông tin Doanh nghiệp