Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
2Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ LIÊN MINH (Tên nước ngoài: ALLIANCE PACKING PLASTIC JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0315979741, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô C20A-2 Đường số 11, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN LIÊN MINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KIM SƠN

Mã số thuế: 0201191403

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HỢP TIẾN

Mã số thuế: 0801207302

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HẢI HÀ

Mã số thuế: 0105405758

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2300542670

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ HIẾU

Mã số thuế: 0901017591

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HVT

Mã số thuế: 2400887735

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOÀNG ÂN

Mã số thuế: 0315961744

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 0313836667

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HCH

Mã số thuế: 2601003256

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HBC

Mã số thuế: 5701488948

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HASCO

Mã số thuế: 0107802969

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA GIA LINH

Mã số thuế: 0901079414

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA GDB

Mã số thuế: 3801178992

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA GBP

Mã số thuế: 3702314080

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA DẦU KHÍ

Mã số thuế: 0201099503

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA C.H.A

Mã số thuế: 1101832246

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH TÂY

Mã số thuế: 1101828779

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BLUESTAR

Mã số thuế: 0801261067

Tìm thông tin Doanh nghiệp