Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
6Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HUỲNH THÀNH (Tên nước ngoài: HUYNH THANH TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315979565, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại F1/10L Đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG TRẦN ĐỨC HỒNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp