Ngành nghề kinh doanh

1Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
2Sửa chữa thiết bị điện3314
3Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)3315
4Sửa chữa thiết bị khác3319
5Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
6Chuẩn bị mặt bằng4312
7Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
8Đại lý, môi giới, đấu giá4610
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
12Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
13Hoạt động tư vấn quản lý7020
14Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
15Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
16Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên7211
17Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7212
18Quảng cáo7310
19Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
20Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
21Cho thuê xe có động cơ7710
22Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
23Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7740
24Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
25Vệ sinh chung nhà cửa8121
26Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIÁM ĐỊNH BẢO MINH (Tên nước ngoài: BAO MINH INSPECTION AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0315978642, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Đức Tri, Số điện thoại: 0911768008, Địa chỉ: 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp