Ngành nghề kinh doanh

1Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
2Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
3Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
4Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
5In ấn1811
6Dịch vụ liên quan đến in1812
7Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
8Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp2021
9Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
10Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
11Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
12Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
13Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
14Bán mô tô, xe máy4541
15Đại lý, môi giới, đấu giá4610
16Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
17Bán buôn thực phẩm4632
18Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
19Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
20Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
21Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
22Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
23Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
24Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
25Vận tải hành khách đường bộ khác4932
26Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
27Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
28Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
29Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
30Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
31Cho thuê xe có động cơ7710
32Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
33Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
34Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP HÀ LAN (Tên nước ngoài: HA LAN AGRICULTURE CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0315978610, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 23 Đường 53A, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trọng Thân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VTI

Mã số thuế: 0311247962

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VITAL

Mã số thuế: 0313677512

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VINAGRO

Mã số thuế: 1101707647

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VICO

Mã số thuế: 0201989827

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT TETRA

Mã số thuế: 0314549993

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT REMOZ

Mã số thuế: 0316214329

Tìm thông tin Doanh nghiệp