Ngành nghề kinh doanh

1Lập trình máy vi tính6201
2Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
3Cổng thông tin6312
4Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
5Hoạt động trung gian tiền tệ khác6419
6Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ Tài Chính Thế Giới Di Động (Tên nước ngoài: MOBILE WORLD FINANCE TECHNOLOGY CO., LTD), Mã số thuế: 0315978219, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 128, Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Văn Trọng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động trung gian tiền tệ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VISTA

Mã số thuế: 0315970989

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VISKY

Mã số thuế: 0108460789

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINSOFT

Mã số thuế: 0109478588

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINH THÁI

Mã số thuế: 0109256909

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINASAND

Mã số thuế: 0402110482

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINADO

Mã số thuế: 0109727481

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINA TECH

Mã số thuế: 0314769445

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINA COIN

Mã số thuế: 0402109021

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIETTREND

Mã số thuế: 0315928666

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIETTECH

Mã số thuế: 0108413387

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIETSOFT

Mã số thuế: 0108147262

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIETPAY

Mã số thuế: 0316887973

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIETNAMBTS

Mã số thuế: 0312955982

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIETDREAM

Mã số thuế: 0314885265

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ V2N SOFTWARE

Mã số thuế: 0109526778

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ UTECH

Mã số thuế: 0316721304

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ UTC

Mã số thuế: 0315341684

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ TẠI

Mã số thuế: 3002103214

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TẠP VẶT

Mã số thuế: 0314764253

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT

Mã số thuế: 0314979964

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÁO NGUYÊN

Mã số thuế: 0801332744

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÀI THỊNH

Mã số thuế: 4101520972

Tìm thông tin Doanh nghiệp